Vergunningen en toestemmingen

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en vergunningen aanvragen.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Ga je verbouwen of wil je iets aanleggen? Via het Omgevingsloket vraag je onder andere (omgevings)vergunningen aan voor bouwen, slopen, aanleggen, kappen.

 • Evenementenvergunningen

  Wil je een klein of een groot evenement organiseren? Of een bingo, braderie of een feest? Zorg dat je dit goed regelt en vraag een vergunning aan of maak een melding.

 • Horecavergunningen

  Heb je een horecabedrijf of wil je dit starten? Dan heb je vergunningen nodig en moet je je houden aan de sluitingstijden voor de horeca. Wil je langer openblijven, een festiviteit organiseren in je horecabedrijf of op je terras? Dan hoef je meestal alleen een melding te doen. Lees hier wanneer je wel een vergunning nodig heb.

 • Standplaatsen

  Zwijndrecht kent meerdere standplaatsvergunningen. Het verschil tussen deze vergunningen is: hoe, waar en wanneer je de handel mag verkopen.

 • Afsluiten van de openbare weg

  Wanneer je de openbare weg wilt afsluiten, vraag je minimaal 3 tot 8 weken van tevoren een vergunning aan.

 • Steigers, containers en dergelijke plaatsen

  Wanneer je een steiger, container, bouwkeet of een ander voorwerp wilt plaatsen in de openbare ruimte, op een weg, in een straat of op een voetpad, heb je een vergunning nodig.

 • Vergunning aanbrengen of verwijderen kabels en leidingen

  Voor het aanbrengen of verwijderen van kabels en leidingen in de openbare grond heb je toestemming nodig van de gemeente. De kosten hangen af van de soort werkzaamheden en regelgeving. Binnen 8 weken ontvang je bericht over jouw aanvraag.

 • Ontheffing geluidshinder

  Je hebt een ontheffing geluidshinder nodig als je geluid veroorzaakt waar omwonenden last van hebben.

 • Uitstallingen

  Als je een uitstalling wilt neerzetten die buiten de spelregels valt, vraag je een vergunning aan. Denk bij een uitstalling bijvoorbeeld aan een bankje, bloempotten op de stoep of reclamebord.

 • Reclame plaatsen

  Voor het plaatsten van reclame heeft u vaak een vergunning nodig. De gemeente heeft de meeste vormen van reclameplaatsing in de openbare ruimte uitbesteed aan externe bedrijven. Deze externe bedrijven plaatsen de volgende reclamevormen: lichtmastreclame, A0 borden, bushokjes, digiborden, stadsplattegronden, rotondes en de reclamemast langs de snelweg.

 • Ontheffing winkeltijden

  Winkels mogen in Zwijndrecht dagelijks open zijn. Voor zon- en feestdagen gelden andere openingstijden. Als u uw winkel op andere tijdstippen wilt openen, vraagt u daarvoor ontheffing aan.

 • Collectevergunning

  Wil je geld inzamelen voor een goed doel of een intekenlijst aanbieden? Vraag dan een collectevergunning aan.

 • Demonstratie, stille tocht of betoging

  Wil je een demonstratie, stille tocht of een betoging houden? Meld dit dan minstens 2 dagen vooraf bij de gemeente.

 • Kinderopvangvoorziening starten of gegevens wijzigen

  Wil je een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau starten? Of wil je gastouder worden? Dan moet je jezelf registreren in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Je kunt dit regelen via de gemeente waar de opvang gaat plaatsvinden.

 • Verkoop van consumentenvuurwerk

  U heeft een vergunning nodig als u op 29, 30 of 31 december consumentenvuurwerk wilt verkopen. Op andere dagen mag u geen vuurwerk verkopen of opslaan.