Uittreksels en aktes

Geboorteakte, huwelijksakte, uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) en Verklaring omtrent gedrag (VOG).

 • Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

  Staan alle personen van hetzelfde adres op 1 uittreksel? Dan heb je van al die personen van 18 jaar en ouder schriftelijke toestemming nodig.

 • Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

  Aanvragen in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zoals geboorte, huwelijk, registratie partnerschap, scheiding en/of overlijden.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Online aanvraag is goedkoper dan aan de balie. Werkgever start de procedure en werknemer controleert de aanvraag. Binnen 4 weken reactie.

 • Legalisatie handtekening

  Gelegaliseerde handtekening heb je onder andere nodig bij visumaanvraag, garantverklaring, toestemming officiële aanvragen of belangrijke documenten.

 • Buitenlandse (bron)documenten

  Buitenlandse documenten accepteren wij in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. Andere talen laat je vertalen bij een beëdigd vertaler in Nederland.

 • Persoonsgegevens veranderen

  Met officiële documenten passen wij je gegevens in onze administratie aan. Bijvoorbeeld gegevens over je naam of geboortedatum.