Melden bij de gemeente

Vraag stellen, melding doen, bezwaar maken, klacht indienen en gevonden spullen.

 • Heb je een vraag?

  Je bent bij de gemeente van harte welkom met al je vragen en ideeën. Binnen de gemeente werken medewerkers van verschillende afdelingen en organisaties samen om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

 • Melding openbare ruimte

  Is er iets kapot of niet in orde in de openbare ruimte? Met Fixi geef je makkelijk de melding door. Vul de melding zo compleet mogelijk in.

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Op verlorenofgevonden.nl kijk je of jouw voorwerp gevonden is. Als jouw voorwerp gestolen is, doe je altijd eerst aangifte bij de politie.

 • Bezwaar maken

  Ben je het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kun je bezwaar maken. In jouw bezwaar vertel je waarom je het niet met ons eens bent.

 • Schade melden

  Heb je schade opgelopen door iets wat wij als gemeente hebben veroorzaakt? Dan kan je ons aansprakelijk stellen.

 • Meldpunt Wmo en Jeugd

  De gemeente Zwijndrecht voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet uit voor inwoners. Bent u ontevreden over uw zorgaanbieder of de gemeente? Wilt u dit melden of bespreken? Op deze pagina leest u hier meer over.

 • Meldpunt Zorg en Overlast

  Bij het Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD kunnen inwoners van de regio Zuid-Holland Zuid terecht wanneer zij zich zorgen maken over een familielid, buurman of buurvrouw, of iemand anders in hun omgeving. 

 • Klachten over contact met de gemeente

  Bent u niet tevreden over het gedrag of handelen van een medewerker van de gemeente Zwijndrecht? Op deze pagina leest u wat u kunt doen.

 • Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

  De gemeente Zwijndrecht heeft een Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag. Hier kunnen huurders en woningzoekenden terecht met klachten over ongewenst gedrag van hun huisbaas.

 • Aangifte of melding van discriminatie

  Elke burger telt mee en hoort erbij. Bent u slachtoffer of getuige van discriminatie? Of wordt u beschuldigd van discriminatie? Doe aangifte of maak een melding. RADAR helpt de gemeente hierbij.

 • Melding overlast bedrijven

  Voor overlast van bedrijven zoals bijvoorbeeld stank, geluid en lawaai kunt u dag en nacht bellen naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 0888 - 333 555. Ook kunt u een klachtenformulier invullen.