Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

De gemeente Zwijndrecht heeft een Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag. Hier kunnen huurders en woningzoekenden terecht met klachten over ongewenst gedrag van hun huisbaas.

Sommige verhuurders of huisbazen nemen het niet zo nauw met de rechten van de huurder. Zij houden zich niet aan de wetten en regels. Ze onderhouden de woningen slecht en/of vragen veel te hoge huren. Soms zetten ze huurders onder druk. Ook komt discriminatie voor. Daardoor kunnen vervelende situaties ontstaan waarbij huurders zich niet veilig voelen in hun woning.

Via het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag houdt de gemeente signalen en meldingen bij over 'slechte verhuurders'.

Wat doet het meldpunt?

Het meldpunt:

  • noteert meldingen die huurders doen en brengt deze in kaart;
  • kijkt samen met de huurder naar een mogelijke oplossing;
  • ondersteunt en informeert huurders;
  • spreekt in overleg met de huurder de verhuurder of huisbaas aan als dat nodig is;
  • maakt een lijst van verhuurders die zich niet aan de gewenste afspraken houden.

Wil je iets melden?

Huur je van een woningcorporatie, meld de klacht dan bij de corporatie die de woning verhuurt. De corporatie neemt de klacht zelf in behandeling.

Heb je problemen met de verhuurder of huisbaas? Neem dan zelf de eerste stap en ga met de verhuurder in gesprek. Natuurlijk begrijpen wij dat dit moeilijk of lastig kan zijn. Is er na dit gesprek geen oplossing voor het probleem dat je ervaart? Of heb je hulp nodig bij een volgend gesprek? Dan mag je dit doorgeven aan het Meldpunt.

Het melden van het ongewenst verhuurgedrag kan door te bellen naar 06-20432069. Je krijgt dan een medewerker van ContourdeTwern aan de lijn. Of je kunt een e-mail te sturen naar zwijndrecht@meldpuntwoonadvies.nl. Huur je een woning bij woningcorporatie Woonkracht10, Trivire of Woningbouwvereniging Heerjansdam? Dan kun je een melding bij de woningcorporatie zelf doen. Je kunt anoniem melden, maar het is gemakkelijker als je je naam, adres, telefoonnummer en e-maladres doorgeeft. Geef in de melding in ieder geval:

  • een omschrijving van uw klacht,
  • de naam en contactgegevens van de verhuurder en
  • wat het resultaat is van het eerste gesprek dat je met de verhuurder hield.

ContourdeTwern gaat vertrouwelijk met je gegevens om.

Discriminatie kun je ook melden via discriminatie.nl.