Zorg, jeugd en welzijn

Hulp, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), kind en jeugd, sociaal raadslieden en Sociale Dienst Drechtsteden.

 • Vivera Sociaal Wijkteam

  Het Vivera Sociaal Wijkteam weet wat er in onze gemeente allemaal mogelijk is op het gebied van zorg, welzijn, wonen en inkomen. Het team helpt je graag als je even geen oplossing ziet voor jouw probleem. Samen kun je kijken wat mogelijk is om jouw probleem op te lossen.

 • Diverz

  Welzijn en leefbare wijken voor iedereen in Zwijndrecht. Dat is waar Diverz zich iedere dag met passie, energie en enthousiasme voor inzet.

 • Sociale Dienst Drechtsteden

  De Sociale Dienst Drechtsteden helpt inwoners die problemen hebben met geld en inkomen, zonder werk zitten en hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen, leven of werken. De Sociale Dienst Drechtsteden werkt voor alle gemeenten in de Drechtsteden en dus ook voor inwoners van Zwijndrecht.

 • Bureau Sociaal Raadslieden

  Heb je een vraag over geld of heb je juridische problemen? Je kunt met jouw vragen en voor hulp terecht bij Bureau Sociaal Raadslieden. Ook helpen zij jou met informatie en advies over wetten en regelingen.

 • Kind & Jeugd

  Hier vind je informatie over leerlingenvervoer, gezonde jeugd en gezonde toekomst en onderwijs in Zwijndrecht.

 • Zorg en ondersteuning via de Wmo

  Wij vinden het belangrijk dat inwoners zelfstandig kunnen wonen en mee kunnen doen aan activiteiten. De gemeente Zwijndrecht is verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van inwoners (Wmo).

 • Dak- en thuislozen

  Ben je inwoner van Zwijndrecht en ben je bang dakloos te worden? Of ben je al dak- of thuisloos? Dan kun je terecht voor hulp, advies en begeleiding bij het Vivera Sociaal Wijkteam en Toegangspoort Nieuwe Start.

 • Mantelzorg Zwijndrecht

  Mantelzorgers zijn mensen die voor een lange tijd zorgen voor iemand uit hun omgeving die chronisch ziek of gehandicapt is en veel hulp nodig heeft.

 • Senioren

  Met pensioen, wat moet ik regelen? Voor veel mensen verandert er veel rond de leeftijd van 66 jaar. Je bent al met pensioen, je gaat binnenkort met pensioen of je blijft nog even doorwerken. We geven je graag wat tips over de veranderingen in deze nieuwe levensfase.

 • Inwonersadviesraad Zwijndrecht

  Krijgen inwoners de hulp die ze nodig hebben? Kan iedereen in Zwijndrecht meedoen in de maatschappij? Dit zijn vragen waar de inwonersadviesraad zich mee bezig houdt. De inwonersadviesraad is onafhankelijk en adviseert de gemeente over bijvoorbeeld jeugdhulp, armoede en zorg.

 • Adviespunt Scheiden, Kind en Ouderschap (SKO)

  Maak je je zorgen over jouw relatie en het ouderschap? Scheiden met kinderen is een grote stap. Goede informatie en hulp kan stress en spanning helpen voorkomen. Heb je hulp nodig? De collega's van het Adviespunt SKO weten veel over scheiden en helpen je graag verder.

 • Het Lokaal Preventieakkoord

  De gemeente Zwijndrecht werkt samen met verschillende partners aan Het Lokaal Preventieakkoord. Met dit akkoord werken we met elkaar aan een gezonde basis voor iedereen.

 • Toeslagenaffaire

  De Belastingdienst heeft bij veel ouders kinderopvangtoeslag onterecht teruggevraagd. Dit staat bekend als de ‘toeslagenaffaire’. Ben je als ouder getroffen door de toeslagenaffaire? Dan kun je via de Sociale Dienst Drechtsteden hulp krijgen.