Dak- en thuislozen

Ben je inwoner van Zwijndrecht en ben je bang dakloos te worden? Of ben je al dak- of thuisloos? Dan kun je terecht voor hulp, advies en begeleiding bij het Vivera Sociaal Wijkteam en Toegangspoort Nieuwe Start.

Deze organisaties kunnen jou helpen om jouw situatie te verbeteren en een stabieler bestaan op te bouwen. Het Vivera Sociaal Wijkteam en Toegangspoort Nieuwe Start kunnen voorkomen dat je dakloos wordt of geven je veilige opvang en hulp. Deze hulp is erop gericht dat je zo snel mogelijk een passende woonplek vindt. 

Hoe kun je je aanmelden voor hulp?

Je hebtt direct onderdak nodig, bent al dakloos en bent:

Je dreigt dakloos te worden

Neem dan contact op met het Vivera Sociaal Wijkteam.

Wanneer ben je dak- of thuisloos?

Je bent dakloos als:

  • je geen vaste woonplaats of verblijfplaats hebt;
  • je geen adres hebt om te wonen of te logeren;
  • je niet staat ingeschreven op een adres in het bevolkingsregister.

Je bent thuisloos als:

  • je wisselt steeds van onderdak of woonplaats.

Als thuisloze kan het zijn dat je wel bent ingeschreven in het bevolkingsregister. Vaak is dat op het adres van een familielid of kennis waar je het meest overnacht. Of dit is de plek waar jouw spullen staan.  

Briefadres aanvragen

Heb je geen adres? Dan kun je een briefadres aanvragen. Jouw post wordt dan naar dit adres gestuurd. Zo kan je zonder adres toch post krijgen. Je vraag dit briefadres aan via het Vivera Sociaal Wijkteam.

Geweld in huis

Als je niet veilig thuis kan wonen, kun je hulp vragen via de organisatie Veilig Thuis, telefoonnummer 0800-2000. 

Hulp bieden

Zie je iemand op straat slapen? Neem contact op met het Meldpunt Zorg en Overlast, via telefoonnummer 078-770 85 04, of mail naar: meldpuntzorgenoverlast@ggdzhz.nl.