Wonen

Huurwoning, voorrang op een woning en honden uitlaten.

 • Woning huren

  Voor woninghuur schrijf je je in via de website van Woonkeus Drechtsteden. Of neem contact op met een particuliere verhuurder.

 • Voorrang op een sociale woning

  Lees eerst de informatie over de urgentieregeling op Urgentiewijzer.nl. Met de vragenlijst weet je of je in aanmerking komt voor voorrang.

 • Opkoopbescherming

  We willen inwoners die op zoek zijn naar een koopwoning meer kans geven op een betaalbare woning. Daarom maken we in Zwijndrecht gebruik van de opkoopbescherming.

 • Starterslening

  De starterslening overbrugt voor een starter het verschil tussen de totale koopsom van de woning en het maximale bedrag dat de koper – met zijn inkomen – bij een hypotheekverstrekker kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.

 • NEE-JA / NEE-NEE of JA-JA sticker

  Als je de NEE-JA sticker op je brievenbus plakt, krijg je geen reclamefolders en andere ongeadresseerde post. Wij geven maximaal 6 stickers.

 • Huisnummer aanvragen

  De gemeente heeft de wettelijke plicht om te voorzien in een goede adressering van woningen, panden en andere objecten. Wanneer er bijvoorbeeld door herinrichting of uitbreiding van de gemeente nieuwe straten worden aangelegd, worden daarvoor straatnamen vastgesteld.

 • Leegstaande woonruimte verhuren

  Ben je eigenaar van een kantoor, school, verzorgings-, of verpleeghuis of hotel? Dan kun je deze tijdelijk verhuren. Als je dat wilt, dan gelden verschillende voorwaarden, waaronder het verkrijgen van een vergunning van de gemeente.

 • Dak- en thuislozen

  Ben je inwoner van Zwijndrecht en ben je bang dakloos te worden? Of ben je dak- of thuisloos? Dan kun je terecht voor hulp, advies en begeleiding bij het Vivera Sociaal Wijkteam en Toegangspoort Nieuwe Start.

 • Honden uitlaten

  In Zwijndrecht geldt als regel: elke hond moet aan de lijn en degene die de hond uitlaat moet de poep opruimen. En waar de hond ook loopt (los of niet), degene die de hond uitlaat is aansprakelijk voor de hond.

 • Klacht huurwoning indienen

  Als uw huurwoning in slechte staat van onderhoud is kunt u een woningklacht indienen. Bij achterstallig onderhoud kan de gemeente de eigenaar dwingen om de woonkwaliteit te (laten) herstellen.

 • Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag

  De gemeente Zwijndrecht heeft een Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag. Hier kunnen huurders en woningzoekenden terecht met klachten over ongewenst gedrag van hun huisbaas.