Alle onderwerpen

 • Afval

  Afvalpas, scheiden, afvalkalender, afvalstoffenheffing en grofafval.

 • Belastingen

  Gemeentelijke belastingen betalen, bezwaar maken of kwijtschelding aanvragen.

 • Bouwen en verbouwen

  Bouwprojecten, ruimtelijke plannen, riolering, vergunningen, bezwaar maken of klacht indienen.

 • College en gemeenteraad

  Elke gemeente heeft een gemeenteraad, een burgemeester en een college van burgemeester en wethouders (B&W). Een belangrijke taak van de gemeenteraad is om het college te controleren. Ook spreekt de raad namens de inwoners. Het college moet op zijn beurt verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.

 • Duurzaamheid en milieu

  Duurzame ideeën, asbestdaken, luchtkwaliteit, hout stoken, geluidsoverlast, bodem en grondwater.

 • Evenementen

  Evenementenvergunning, evenementenpakket en melding klein evenement.

 • Geboorte en overlijden

  Aangifte geboorte, achternaam kiezen, kind erkennen, aangifte overlijden, geslacht aanpassen en begraven.

 • Melden bij de gemeente

  Vraag stellen, melding doen, bezwaar maken, klacht indienen en gevonden spullen.

 • Nieuws

  Nieuwsberichten, Stadsnieuws in weekblad De Brug en online bekendmakingen.

 • Ondernemen

  Bedrijfshuisvesting, binnenvaart, markten, starters en vergunningen.

 • Opvang

  Van vluchtelingen, kwetsbare groepen, statushouders en asielzoekers.

 • Over de gemeente

  Werken bij de gemeente, onderscheidingen, dorpsraad Heerjansdam, wapen en geschiedenis.

 • Parkeren, verkeer en vervoer

  Betaald parkeren, vergunningen, elektrisch rijden, blauwe zone, parkeren gehandicapten en vermiste (brom)fietsen of voertuigen.

 • Paspoort en ID-kaart

  Aanvragen paspoort, identiteitskaart, vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoort.

 • Rijbewijs

  Rijbewijs aanvragen, omwisselen, verlengen, verloren en medische keuring.

 • Sport, recreatie en cultuur

  Beleef Zwijndrecht, sportaanbod, parken, vissen, varen en kinderboerderij de Kiboe-Hoeve.

 • Subsidies

  Subsidies voor sport, jeugd, muziek, zang, vaststellen subsidie en subsidieregister.

 • Trouwen en registratie partnerschap

  Alles over trouwen, partnerschap, achternaam partner aannemen of terugnemen en echtscheiding inschrijven.

 • Uittreksels en aktes

  Geboorteakte, huwelijksakte, uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) en Verklaring omtrent gedrag (VOG).

 • Veiligheid

  Een veilige buurt, hoogwater, Kijfhoek, rampen, risico's, wijkagenten en toezicht en handhaving.

 • Vergunningen en toestemmingen

  Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en vergunningen aanvragen.

 • Verhuizen en inschrijven

  Verhuizen binnen of naar Zwijndrecht, buitenland, woonruimte (ver)huren, briefadres en huisnummer aanvragen.

 • Werk en inkomen

  Uitkering aanvragen, hulp bij laag inkomen of schulden en weer aan het werk.

 • Werkzaamheden

  Projecten in de wijk of buurt, wegafsluitingen en aanleg van glasvezel.

 • Wonen

  Huurwoning, voorrang op een woning en honden uitlaten.

 • Zorg, jeugd en welzijn

  Hulp, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), kind en jeugd, sociaal raadslieden en Sociale Dienst Drechtsteden.