Duurzaamheid en milieu

Duurzame ideeën, asbestdaken, luchtkwaliteit, hout stoken, geluidsoverlast, bodem en grondwater.

 • Energietransitie

  In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas. Hoe we dat doen, lees je in de Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte.

 • Grondwater

  Wat is grondwater? Hoe kun je grondwaterproblemen voorkomen? En wat doet de gemeente aan het grondwaterpeil in Zwijndrecht?

 • Landelijke subsidie voor woningisolatie

  Het Rijk stelt geld beschikbaar voor huiseigenaren die energiebesparende maatregelen in huis doorvoeren.

 • Lijst waardevolle particuliere bomen

  Op de lijst waardevolle particuliere bomen staan beschermde particuliere bomen die veel waarde toevoegen aan de omgeving. Bijvoorbeeld vanwege hun uiterlijk of geschiedenis. Het kan een boom zijn die opvalt door de grootte, vorm, bladkleur of omdat het om een bijzondere boomsoort gaat.

 • Milieu

  Asbest, bodem, geluid, lucht en houtstoken, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, PFAS en route gevaarlijke stoffen.

 • Warmtenet in Zwijndrecht

  In Nederland stappen we over naar nieuwe, duurzame manieren om onze huizen en water te verwarmen. Zo gaan we bijvoorbeeld stoppen met het gebruik van aardgas. Een warmtenet is een goede vervanger voor aardgas. HVC is in het derde kwartaal van 2023 begonnen met de aanleg van een warmtenet in Zwijndrecht.

 • Zwijndrecht gaat duurzaam

  Kijk voor inspiratie, tips en meer informatie over allerlei subsidies over het verduurzamen en vergroenen van je huis en tuin op de website van Zwijndrecht gaat Duurzaam.