Grondwater

Wat is grondwater? Hoe kun je grondwaterproblemen voorkomen? En wat doet de gemeente aan het grondwaterpeil in Zwijndrecht?

 • Grond- en hemelwater afvoeren

  Ga je een nieuwe woning of pand bouwen of ga je verbouwen? En ben je van plan om vanaf dit pand grond- en/of hemelwater af te voeren via de gemeentelijke riolering? Dan vind je op deze pagina meer informatie.

 • Grondwater in de gemeente Zwijndrecht

  De gemeente Zwijndrecht ligt in een nat gebied, waarbij het land nauwelijks hoger ligt dan het water in de sloot. De grondwaterstand is hierdoor in de gemeente hoog.

 • Waar ben je zelf verantwoordelijk voor?

  De gemeente neemt alleen maatregelen in de openbare ruimte. Particulieren (zoals huiseigenaren) zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen tegen grondwaterproblemen op hun eigen terrein/perceel.

 • Wat doet de gemeente?

  De gemeente heeft de zorg voor het grondwater. Dit houdt in dat de gemeente in openbaar gebied maatregelen neemt om blijvende grondwateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

 • Wat is grondwater?

  Grondwater is al het water dat zich in de bodem bevindt. Bij het graven van een gat in de grond stroomt er na enige tijd water naartoe via gronddeeltjes door. Dit is grondwater en bestaat uit regen- en/of rivierwater dat in de bodem is gezakt.

 • Wat kun je doen om grondwaterproblemen te voorkomen?

  Als het grondwater te hoog staat, kan dit overlast geven. Wat kun je zelf doen om overlast te beperken? Je leest hier meer.