Belastingen

Gemeentelijke belastingen betalen, bezwaar maken of kwijtschelding aanvragen.

 • Bezwaar WOZ-waarde of opgelegde belasting

  Bezwaar maken als je het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde of je vindt dat je ten onrechte een bepaalde belasting is opgelegd.

 • Aanslag gemeentelijke belastingen / WOZ-beschikking

  Je krijgt de aanslag via mijn.overheid.nl of de post. Je aanslag en belastinggegevens kun je met DigiD online bekijken in de Digitale Belastingbalie.

 • Afvalstoffenheffing

  Je krijgt de aanslag via mijn.overheid.nl of de post. Je aanslag en belastinggegevens kun je met DigiD online bekijken in de Digitale Belastingbalie.

 • Bijdrage bedrijveninvesteringszone (BIZ)

  De gemeente keert de opbrengsten van deze heffing uit aan de BIZ-stichting. Deze zorgt voor onderhoud in de winkelstraat of een bedrijventerrein.

 • Gemeentelijke belastingen betalen

  Belastingaanslag betalen, automatische incasso aanvragen of stopzetten, bankrekeningnummer (IBAN) wijzigen, aanmaning en dwangbevel als je niet betaalt.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Je kunt kwijtschelding aanvragen als je een laag inkomen en weinig vermogen heeft. Kwijtschelding vraag je online met DigiD aan bij de Digitale Belastingbalie.

 • Onroerendezaakbelasting en WOZ-waarde

  Bekijk het taxatieverslag van de berekende waarde van uw woning in de digitale Belastingbalie. Je hebt daarvoor DigiD nodig.

 • Precariobelasting

  Je betaalt precariobelasting als je iets boven, op of in gemeentegrond plaatst. Precariobelasting betaal je achteraf, na het verstrijken van het belastingjaar.

 • Rioolheffing

  Je ontvangt meestal eind februari een aanslag via mijn.overheid.nl of via de post. Je kunt je aanslag ook online bekijken in de Digitale Belastingbalie.