Bijdrage bedrijveninvesteringszone (BIZ)

Op het industrieterrein Groote Lindt is een bedrijveninvesteringszone (BIZ) ingesteld. Dit is een afgebakend gebied waar ondernemers samen investeren in de kwaliteit van de omgeving.

Gebruik je een bedrijfspand op de Groote Lindt, dan betaal je een heffing aan de gemeente. Dit heet een BIZ-bijdrage. De opbrengst van deze heffing keert de gemeente als subsidie uit aan de BIZ-stichting. De stichting kan hiermee de zone opknappen, schoonhouden en veilig maken. 

Je betaalt deze heffing via de aanslag gemeentelijke belastingen. Meestal ontvang je deze aanslag eind februari via de post of e-mail. Soms krijg je  de aanslag later, dit komt doordat nog niet alle informatie beschikbaar is.

Vragen? Bel 14 078 (maandag tot en met vrijdag: 08.30 - 17.00 uur)

Kosten

Hoeveel je betaalt, hangt af van de WOZ-waarde van uw bedrijfspand.

Tarieven 2024

Tarieven BIZ-bijdrage 2023 Groote Lindt

WOZ-waarde bedrijfspand

Kosten

€ 25.001,- t/m € 200.000,-

€ 45,-

€ 200.001,- t/m € 500.000,-

€ 135,-

€ 500.001,- t/m € 1.000.000,-

€ 250,-

€ 1.000.001,- t/m € 2.500.000,-

€ 600,-

€ 2.500.001,- t/m € 5.000.000,-

€ 1.200,-

€ 5.000.001,- t/m € 10.000.000,-

€ 2.500,-

€ 10.000.001,- t/m € 15.000.000,-

€ 4.000,-

€ 15.000.001,- t/m € 20.000.000,-

€ 5.000,-

meer dan € 20.000.000,-

€ 5.750,-

Wat jemoet weten
  • je betaalt de BIZ-bijdrage als je op 1 januari van het belastingjaar een bedrijfspand of bouwgrond gebruikt in de bedrijfsinvesteringszone. Je betaalt voor het hele jaar. Je krijgt geen geld terug als je in de loop van het jaar stopt met het pand of de grond te gebruiken
  • let op: staat een bedrijfspand op 1 januari leeg? Dan legt de gemeente de heffing op aan de eigenaar van het pand
  • de BIZ Groote Lindt heeft een looptijd van 5 jaar en loopt tot en met 2025. Daarna beslissen de ondernemers van het industrieterrein of ze de regeling willen verlengen
  • op de website van de BIZ-stichting vind je contactgegevens en wat de stichting met het geld doet
Betalen en bezwaar maken
  • je gemeentelijke belastingen betalen kan in 10 keer via automatische incasso. Het bedrag zelf overmaken kan ook
  • je kunt geen kwijtschelding aanvragen voor de BIZ-bijdrage

Bezwaar

Je kunt bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening. Deze datum vind je op de aanslag. Hiervoor gebruikt het bezwaarformulier gemeentelijke belastingen (pdf 151 kB). Je stuurt het naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
Postbus 8
3300 AA Dordrecht