Klachten over contact met de gemeente

Bent u niet tevreden over het gedrag of handelen van een medewerker van de gemeente Zwijndrecht? Op deze pagina leest u wat u kunt doen.

Belangrijk: klacht of melding over openbare ruimte niet via klachtenformulier

U kunt het klachtenformulier niet gebruiken om een melding te doen over de openbare ruimte. Denk aan overlast van verkeerd geparkeerde auto's, zwerfafval, scheve stoeptegels of kapotte lantaarnpalen. Hiervoor maakt u een melding via Fixi
Voor klachten of vragen over afvalinzameling kunt u terecht op de website van HVC of bel gratis naar 0800 - 0700.

Klacht over contact met gemeente

Vindt u dat u niet netjes behandeld bent door de gemeente ? Dan kunt u een klacht indienen. De klacht kan gaan over ambtenaren die werken bij de gemeente Zwijndrecht, maar ook bestuursorganen van de gemeente, zoals de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Klachtenformulier

Meld uw klacht via het klachtenformulier of bel naar 14 078 (vraag naar de klachtencoördinator).

Ga naar het klachtenformulier

U kunt ook een brief sturen naar:

Gemeente Zwijndrecht
t.a.v. klachtencoördinator
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht