Persoonsgegevens veranderen

Zijn je gegevens in de basisregistratie personen (BRP) niet juist of niet volledig? Dan kun je de gemeente vragen deze te verbeteren.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens over je naam of geboortedatum. Je moet met een officieel document bewijzen wat de juiste gegevens zijn. Wij passen je gegevens in onze administratie dan aan.

Afhandeling

Binnen 4 weken ontvang je via een brief ons besluit.

Regelen

Bel 14 078 en maak een afspraak bij de Gemeentewinkel om je officiële document te laten beoordelen.

Meenemen

Een officieel Nederlands document waarop je gegevens juist vermeld staan:

  • Nederlandse geboorteakte
  • Nederlandse huwelijksakte
  • andere in Nederland opgemaakte akten of documenten
  • een kopie van je geldige identiteitsbewijs
    • paspoort
    • identiteitskaart of
    • rijbewijs

Als jouw document uit het buitenland komt, lever je dit persoonlijk in aan de balie van de gemeente.