Uittreksel basisregistratie personen (BRP)

Commerciële partijen bieden diensten aan die je voordeliger of zelfs gratis bij de gemeente regelt. Heb je vragen? Bel dan 14 078.

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat je bij de gemeente Zwijndrecht staat ingeschreven als inwoner.

Je vraagt eenvoudig online een uittreksel met je persoonsgegevens aan.

Kosten

 • Online aanvraag € 10,80
 • Aanvraag bij de balie € 15,25. Je krijgt het uittreksel direct mee

Regelen

DigiD-logo Aanvraag BRP uittreksel 

Vraag je als echtgenoot of echtgenote een uittreksel aan voor je partner? Dan kun je tijdens openingstijden zonder afspraak het uittreksel aanvragen en direct meenemen.

Let op! Heb je een uittreksel nodig waar alle bewoners van het adres op staan? Dan hebben wij van de personen van 18 jaar en ouder (ook van je echtgenoot/partner) schriftelijk toestemming nodig. Zij geven door ondertekening van het formulier toestemming verstrekken persoonsgegevens op uittreksel BRP hun goedkeuring.

Lees meer informatie over DigiD

Aan de balie regelen

Wanneer je het uittreksel direct nodig heeft, doe je je aanvraag aan de balie en niet online. Je komt hiervoor persoonlijk langs met je identiteitsbewijs. Je betaalt het uittreksel aan de balie en krijgt het daarna direct mee. Liever pinnen dan contant.

Welke uittreksels kun je aanvragen?

Standaard uittreksel met BSN

Een bewijs dat je in de gemeente Zwijndrecht woont en bent ingeschreven. Op dit uittreksel staat standaard je naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum en je Burgerservicenummer (BSN).

Standaard uittreksel zonder BSN

Een bewijs dat je in de gemeente Zwijndrecht woont en bent ingeschreven.  Op dit uittreksel staat standaard je naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. Dit uittreksel kan benodigd zijn voor het afleggen van een examen, inschrijven voor een school of opleiding of inschrijving bij een woningbouwvereniging.

Bewijs van in leven zijn

Een officiële verklaring dat je in leven bent en woonachtig bent in de gemeente Zwijndrecht. Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan hierom vragen.

Bewijs van Nederlanderschap 

Een officiële verklaring dat je Nederlander bent. Dit bewijs kan nodig zijn bij verhuizing naar het buitenland, bij een huwelijk of voor bepaalde beroepen, met name functies in het openbaar bestuur.

Turkse dienstplicht 

Een bewijs dat jein de gemeente Zwijndrecht woont en bent ingeschreven. Op dit uittreksel staat sinds wanneer je de Nederlandse nationaliteit hebt.

Internationaal uittreksel

Een bewijs dat jein de gemeente Zwijndrecht woont en bent ingeschreven. Op dit uittreksel staat standaard je naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum.

Alle bewoners op dit adres 

Een bewijs dat je in de gemeente Zwijndrecht woont en bent ingeschreven. Op dit uittreksel staat standaard je naam, adres en overzicht van de huidige bewoners. 

Let op: Wanneer je dit uittreksel aanvraagt heb je toestemming nodig van alle bewoners (ook van gezinsleden boven de 18 jaar). Je doet dit door

 • het toestemmingsformulier in te laten vullen door de bewoners van 18 jaar en ouder. Voor iedere bewoner een apart formulier
 • een kopie of foto van het identiteitsbewijs van iedere bewoner van 18 jaar en ouder
 • voeg deze documenten toe als bijlage

Uittreksel woonstichting

Een bewijs dat je in de gemeente Zwijndrecht woont en bent ingeschreven.  Op dit uittreksel staat standaard je naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum, bewoners op dit adres en je historische adressen. Dit uittreksel kan benodigd zijn voor inschrijving bij een woningbouwvereniging.

Let op: Wanneer je dit uittreksel aanvraagt heb je toestemming nodig van alle bewoners (ook van gezinsleden boven de 18 jaar). Je doet dit door

 • het toestemmingsformulier in te laten vullen door de bewoners van 18 jaar en ouder. Voor iedere bewoner een apart formulier
 • een kopie of foto van het identiteitsbewijs van elke bewoner van 18 jaar en ouder
 • voeg deze documenten toe als bijlage

Historische adres gegevens

Een bewijs dat jein de gemeente Zwijndrecht woont en bent ingeschreven. Op dit uittreksel staan ook je historische adresgegevens waarop je bent ingeschreven. 

Voor school met nationaliteit en datum in Nederland 

Een bewijs dat je in de gemeente Zwijndrecht woont en bent ingeschreven. Dit uittreksel kan worden gebruikt voor het aanmelden op een school.

Bewijs van in leven zijn en attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn of een attestatie de vita bewijs je dat je in leven bent op het moment van afgifte. Je hebt het bewijs nodig voor bijvoorbeeld pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties.

Bewijs van in leven zijn

Attestatie de vita

 • is een internationaal model in meer talen
 • vraag e persoonlijk aan bij de balie van de gemeente
 • is geldig in het buitenland
 • kost € 16,60
 • als je de attestatie de vita voor een pensioenfonds nodig heeft is het uittreksel gratis (bij het online aanvragen betaal je wel de kosten)

Aan de balie betaal je direct bij aanvraag. Liever pinnen dan contant. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Bewijs van Nederlanderschap

Met een bewijs van Nederlanderschap toon je dat je de Nederlandse nationaliteit heeft. Je vraagt het bewijs online aan (met DigiD) of persoonlijk aan de balie van de gemeente.

Iemand toestemming geven voor de aanvraag

Iemand van 18 jaar of ouder mag voor je een afschrift of uittreksel aanvragen. Hiervoor geef je diegene toestemming. Je doet deze aanvraag aan de balie, en niet online. Je kunt langs komen tijdens de openingstijden van de gemeentewinkel. Je neemt mee: 

 • een machtiging (pdf, 234 kB) met datum en je handtekening
 • je geldige identiteitsbewijs
 • de ander (gemachtigde) neemt van zichzelf ook een geldig identiteitsbewijs mee

Een uittreksel voor alle bewoners op het adres mag je alleen aanvragen als je met je eigen gezinsleden op dit adres woont. Wanneer je dit uittreksel aanvraagt heb je toestemming nodig van alle gezinsleden ouder dan 18 jaar.

Akte/uittreksel nodig voor buitenland

Op internationale bewijzen voor het buitenland heb je meestal een apostille of legalisatie nodig. Je haalt eerst het bewijs bij de gemeente op en neemt hem dan mee naar de rechtbank. Informatie daarover lees je op de website van Rijksoverheid

 1. de afgevende instantie (bijvoorbeeld de gemeente)
 2. ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag
 3. ambassade van het betreffende land in Nederland

Je betaalt het afschrift of uittreksel direct bij de aanvraag via iDEAL. Is dit voor jou niet mogelijk? Machtig dan iemand om het afschrift voor jou op te vragen.

Bewijs van uitschrijving naar het buitenland

Je kunt een bewijs van uitschrijving aanvragen bij 1 van de loketten Registratie Niet-ingezetenen

Een uittreksel aanvragen namens je partner, ouder of kind

De voorwaarde hiervoor is dat je partner, ouder of kind op hetzelfde adres staat ingeschreven als jij. Ook mag je partner, ouder of kind niet hebben gevraagd om geheimhouding van zijn of haar persoonsgegevens in de BRP.

Voor je kind
Je kunt voor je kind (jonger dan 16 jaar) online en aan de balie een uittreksel aanvragen.

​​​​Voor je partner
Ben je getrouwd of is je partnerschap geregistreerd en woon je op hetzelfde adres? Dan kun je voor je partner een uittreksel aanvragen. Dit kan alleen aan de balie, niet online. Heb je een samenlevingscontract, dan vraag je partner zelf een uittreksel aan.

Als gezin
Je kunt als gezin een gezamenlijk uittreksel aanvragen. Dit kan alleen aan de balie, niet online.

Om een uittreksel aan te vragen bij de balie, hoef je geen afspraak te maken. Je kunt langs komen tijdens de openingstijden van de gemeentewinkel.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid kun je de video 'Wat is de Basis Registratie Persoonsgegevens' downloaden.

Heb je vragen, tips of opmerkingen? Geef ze aan ons door met het contactformulier.