Verkoop van consumentenvuurwerk

U heeft een vergunning nodig als u op 29, 30 of 31 december consumentenvuurwerk wilt verkopen. Op andere dagen mag u geen vuurwerk verkopen of opslaan. Voor de inrichting heeft u ook een omgevingsvergunning nodig. 

Kosten

Het indienen van een vergunningaanvraag kost € 317,50. Meer hierover leest u in de legesverordening in hoofdstuk Artikel 1.38 sub d

Afhandeling

Binnen 8 weken na het indienen van een complete vergunningaanvraag krijgt u bericht van ons.

Aanvraag verkoop consumentenvuurwerk (pdf, 320 kB)

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket

Aanvragen

Print het formulier aanvraag verkoop consumentenvuurwerk (pdf, 320 kB) en stuur dit volledig ingevuld en met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs op naar gemeente@zwijndrecht.nl. U kunt het formulier ook per post naar ons opsturen:

Gemeente Zwijndrecht
Afdeling APV en Bijzondere wetten
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Voorwaarden