Vergunningen en toestemmingen

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Gaat u verbouwen of wilt u iets aanleggen? Via het Omgevingsloket kunt u onder andere (omgevings)vergunningen aanvragen voor bouwen, slopen, aanleggen, kappen.

 • Parkeervergunning

  In de gemeente Zwijndrecht zijn een aantal gebieden aangewezen waar u moet betalen om te parkeren. U kunt als bewoner, ondernemer, bezoeker,  mantelzorger, arts of verloskundige een parkeervergunning, maand- of jaarkaart aanvragen.

 • Algemene Plaatselijke Verordening

  In de Algemene plaatselijke verordening staan de regels en bepalingen, waaraan u en de gemeente zich moeten houden.Voor veel activiteiten die in de APV staat heeft u een vergunning of een melding (kennisgeving) nodig.

 • Parkeren grote voertuigen

  Op een aantal parkeerplaatsen aan de Industrieweg/Nessenweg (industrieterrein De Gors) is het parkeren van grote voertuigen toegestaan van maandag tot en met vrijdag van 7.00-19.00 uur. Als u buiten deze tijden wilt parkeren, kunt u een ontheffing aanvragen.

 • Klein evenement organiseren

  Wilt u een klein evenement organiseren, zoals een straatfeest, buurtbarbecue of iets wat daar op lijkt? Meld dit dan minimaal 3 weken van tevoren bij de gemeente.

 • Evenementenvergunning

  Als u meer dan 150 bezoekers verwacht, vraagt u een evenementenvergunning aan. Afhankelijk van de grootte van uw evenement, vraagt u de vergunning 12 tot 16 weken van tevoren bij de gemeente aan.

 • Afsluiten van de openbare weg

  Wanneer u de openbare weg wilt afsluiten, vraagt u minimaal 3 tot 8 weken van tevoren een vergunning aan.

 • Steigers, containers en dergelijke plaatsen

  Wanneer u een steiger, container, bouwkeet of een ander object wilt plaatsen op openbare grond, op een weg, in een straat of op een voetpad, heeft u daarvoor een vergunning nodig.

 • Demonstratie, stille tocht of betoging

  Wilt u een demonstratie, stille tocht of een betoging houden? Meld dit dan minstens 2 dagen vooraf bij de gemeente.

 • Collectevergunning

  Wilt u geld inzamelen voor een goed doel of een intekenlijst aanbieden? Vraag dan een collectevergunning aan.

 • Vergunning of instemmingsbesluit aanbrengen of verwijderen kabels en leidingen in openbare grond

  Voor het aanbrengen of verwijderen van kabels en leidingen in de openbare grond heeft u toestemming van de gemeente nodig. De kosten zijn afhankelijk van de soort werkzaamheden en van de geldende regelgeving. Binnen 8 weken krijgt u bericht over uw aanvraag.

 • Bingo en andere kleine kansspelen organiseren

  Wilt u als vereniging (of vergelijkbare instantie) een klein kansspel (zoals een bingo) organiseren? Dan doet u hiervan melding bij de gemeente.

 • Ontheffing geluidshinder

  Als u geluid veroorzaakt waar omwonenden hinder van hebben, heeft u een ontheffing geluidshinder nodig.

 • Uitstallingen

  Als u een uitstalling wilt neerzetten die buiten de spelregels valt, vraagt u een vergunning aan.

 • Feest in de horeca of sportevenement melden

  U mag per kalenderjaar maximaal 6 festiviteiten (feesten) houden per inrichting, vereniging waarbij u meer geluid maakt dan toegestaan. Ook mag u per kalenderjaar maximaal 6 sportevenementen in de buitenlucht houden waarbij u langer verlichting gebruikt dan toegestaan. U meldt deze festiviteiten van tevoren bij de gemeente

 • Kinderopvangvoorziening starten of gegevens wijzigen

  Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau starten? Of wilt u gastouder worden? Dan moet u zich registreren in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). U kunt dit regelen via de gemeente waarin de opvang gaat plaatsvinden.