Bingo en andere kleine kansspelen organiseren

Wilt u als vereniging (of vergelijkbare instantie) een bingo (klein kansspel) organiseren? Dan doet u hiervan melding bij de gemeente. Alleen Verenigingen en dergelijke mogen af en toe bingo's organiseren. Zij mogen bingo's niet als doel hebben. U mag geen commerciële (winstgevende) bingoactiviteiten organiseren.

Kosten

Aan het melden van een bingo zijn geen kosten verbonden.

Afhandeling

U doet de melding minstens 2 weken voor de bingo. 

Melding klein kansspel (pdf, 195 kB)

U hoeft geen melding te doen als de bingo in besloten kring plaatsvindt.

Voorwaarden

•    uw vereniging bestaat minstens 3 jaar
•    uw vereniging organiseert af en toe een kansspel, dit is niet haar hoofddoel
•    het prijzengeld van de bingo is niet hoger dan € 1.400,- per bingo
•    u doet minimaal 14 dagen voordat het kleine kansspel begint, de melding
•    u stuurt binnen 4 weken na de bingo de volledig ingevulde Verantwoording klein kansspel (pdf, 159 kB) op

Melding doorgeven

Stuur het ingevulde formulier Melding klein kansspel (pdf, 195 kB) minimaal 2 weken van tevoren naar gemeente@zwijndrecht.nl. U kunt het formulier ook per post naar ons opsturen:

Gemeente Zwijndrecht
Afdeling APV en Bijzondere wetten
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Bij een eerste aanvraag stuurt u (een kopie van) de statuten van de vereniging mee. 

Meer informatie

Meer informatie over kleine kansspelen, vind u op de website van de kansspelautoriteit