Evenementenvergunning

Als u meer dan 150 bezoekers verwacht, vraagt u een evenementenvergunning aan. Afhankelijk van de grootte van uw evenement, vraagt u de vergunning 12 tot 16 weken van tevoren bij de gemeente aan.

Voor het organiseren van een klein evenement is het doen van een melding vaak al voldoende. Onder kleine evenementen vallen evenementen, zoals een straatfeest, een buurtbarbecue of een activiteit die daar op lijkt. Meer informatie over een klein evenement organiseert en hoe u een melding doet, leest u op de webpagina Klein evenement organiseren.

Als u een zogeheten 0-evenement organiseert, volstaat ook alleen een melding bij de gemeente. U lees hier meer over onder het kopje 'melden bij de gemeente'.

​​​​​​Vergunning nodig

Voor andere evenementen dan hierboven genoemd, heeft u een vergunning nodig:

 • Evenement type A: een klein evenement zonder aanvullende veiligheids- en verkeersmaatregelen. Denk hierbij aan klein buurtfeest, poppentheater, lampionoptocht, kleine braderie, kleine rommelmarkt.
 • Evenement type B: een evenement met gemiddeld risico voor de directe omgeving. Aanvullende veiligheidsmaatregelen zijn wel nodig. Verwacht publiek komt meestal uit het dorp/stad. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: circus, kermis, braderie met kramen op Raadhuisplein, sportevenement en skeelertocht.
 • Evenement type C: een evenement met een hoog risico voor de omgeving of dorp. Aanvullende maatregelen zijn vereist. Verwacht publiek komt ook van buiten het dorp of de stad. Denk hierbij aan: popconcert, braderie door het dorp, feest met een DJ.

Als u tijdens een evenement alcoholische dranken schenkt, heeft u naast de evenementenvergunning ook een ontheffing nodig. Alleen met vergunning of ontheffing mag u zwak alcoholische drank schenken. 

Vraag evenementenvergunning aan        Vraag horecavergunning aan 

Melden bij de gemeente

Als u een zogeheten 0-evenement organiseert, volstaat ook alleen een melding bij de gemeente. Er is sprake van een 0-evenement als het evenement voldoet aan de volgende citeria:

 • Het betreft een feest op eigen terrein of een straatfeest in de open lucht;
 • Er worden niet meer dan 150 bezoekers verwacht;
 • Er is geen winstoogmerk;
 • Het evenement vindt plaats op een werkdag of zaterdag tussen 09:00 uur en 23:00 uur of op zon- of feestdag tussen 13:00 uur en 23:00 uur;
 • Er wordt eventueel onversterkte muziek gedraaid. Voor versterkte muziek gelden andere criteria, bijvoorbeeld dat dit geen hinder mag veroorzaken voor omwonenden. Vraag eventueel naar de mogelijkheden;
 • Het evenement vindt niet plaats op de weg, in de zin van de Wegenverkeerswet 1994, of vormt anderszins een belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten;
 • Het vergt geen politiecapaciteit;
 • Er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25 m² per object;
 • Er staat geen ander evenement op locatie of in de buurt gepland;
 • De organisator is op locatie aanwezig en hij/zij dient mobiel bereikbaar te zijn voor de gemeente.
Aanvraag indienen

Met uw aanvraag voor een vergunning stuurt u altijd mee: 

 • Situatietekening met daarop:
 • plaats van object(en)/tijdelijk bouwsel;
 • wegafzetting(en);
 • de oppervlakte van het evenement;
 • calamiteiten/veiligheidsplan;
 • draaiboek (bij een grootschalig evenement)

Voor meer informatie kijkt u op de website van ZHZveilig of leest u de informatiebrochure voor het organiseren van een evenement.

Een vergunning vraagt u aan via het evenementenformulier. Vraagt u een vergunning aan voor het organiseren van een straatfeest? Vermeld daarbij dan het volgende: de plaats, het tijdstip, de aard van het evenement en het verwachte aantal deelnemers.

Evenementenvergunning aanvragen

Deze aanvraag stuurt u per e-mail op naar gemeente@zwijndrecht.nl of per post naar: 

De gemeente Zwijndrecht
t.a.v. Team APV en Bijzondere Wetten
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Kosten vergunning

Meer informatie over de kosten leest u in paragraf 3.4 'organiseren evenementen' van de legesverordening van Zwijndrecht.

Voorwaarden voor het organiseren

De burgemeester verleent de vergunning op basis van de door u verstrekte gegevens. Aan het toekennen van een vergunning verbindt de burgemeester regels en wetten. Deze hebben betrekking op:

 • plaats en tijd;
 • technische voorzieningen en de totale inrichting;
 • beveiliging en de veiligheid van de personen of goederen;
 • het voorkomen van ernstige hinder rondom voor en door toeschouwers en derden; 
 • brandveiligheid;
 • belang van het verkeer;
 • verwachte belangstelling/aantal bezoekers.

Wij vragen over uw aanvraag advies bij onder andere politie en brandweer.

Vergunning weigeren

De gemeente kan de vergunning weigeren. Redenen daarvoor zijn bijvoorbeeld:

 • openbare orde en veiligheid;
 • volksgezondheid;
 • bescherming van het milieu;
 • voorkomen of beperken van overlast;
 • verkeersveiligheid of veiligheid van personen of goederen;
 • gevaar voor zedelijkheid of gezondheid.
Vragen

Heeft u verdere vragen? Neem dan gerust contact op via evenementen@zwijndrecht.nl of bel naar 14 078