Vergunning of instemmingsbesluit aanbrengen of verwijderen kabels en leidingen in openbare grond

Voor het aanbrengen of verwijderen van kabels en leidingen in de openbare grond heeft u toestemming van de gemeente nodig. De kosten zijn afhankelijk van de soort werkzaamheden en van de geldende regelgeving. Binnen 8 weken krijgt u bericht over uw aanvraag.

Procedure
  1. De vergunning of het instemmingsbesluit kunt u aanvragen via de webapplicatie MOOR. Het MOOR Platform is in Nederland een veel gebruikte standaard voor het ondersteunen van alle processen die te maken hebben met plannen, vergunnen, uitvoeren en administratief afhandelen van werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur.
  2. Uw aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in dit formulier.
  • Ingravingen door calamiteiten (rampen of onverwachte gebeurtenissen die ernstige schade kunnen veroorzaken) kunnen, mits de veiligheid niet in het geding is, zonder vergunning worden uitgevoerd. Wel is het noodzakelijk om deze werkzaamheden direct bij de gemeente te melden via een graafmelding. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden moet achteraf alsnog een vergunning worden aangevraagd.
  • U kunt ingravingen vergunningsvrij uitvoeren als de afstand maximaal 10 meter bedraagt, het geen werk van bijzondere aard is, er geen wegafsluiting geplaatst hoeft te worden, het géén tijdelijke (bouw) aansluiting of laadpaal aansluiting betreft, er géén handholes, kasten of stations worden geplaatst en er géén asfalt wordt opgebroken. Ook hierbij geldt dat u minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden een graafmelding doet.

Let op:

  • Zowel het Nuts- als Telecombedrijf heeft toestemming nodig van de gemeente. Wanneer de openbare grond in eigendom of beheer is van bijvoorbeeld de NS, RWS, particulieren of het Waterschap, dan heeft het Nuts- of Telecombedrijf ook toestemming van deze instanties nodig. De gemeente Zwijndrecht verleent altijd de eindvergunning.
  • De gemeente neemt de aanvraag in behandeling. Binnen 8 weken krijgt u bericht over uw aanvraag
  • Als uw vergunning of het instemmingsbesluit verleend is, geeft u minimaal 5 dagen voor de start van de werkzaamheden de startdatum door aan de gemeente via de webapplicatie MOOR.
Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de soort werkzaamheden en van de geldende regelgeving.

Soorten kosten:

  • Legeskosten: deze kosten kunt u vinden in de geldende legesverordening, onder 'Telecommunicatiekabels' (Hoofdstuk 1.17) en 'Overige kabels en leidingen' (Hoofdstuk 1.17A).
  • Degeneratiekosten: deze kosten worden voor elementenverhardingen en openbaar groen opgelegd en berekend conform de tarieven die zijn afgesproken volgens het convenant herstraattarieven van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Degeneratiekosten voor asfaltverhardingen worden niet opgelegd en berekend conform de tarieven die zijn afgesproken volgens het convenant herstraattarieven van de VNG maar worden door de gemeente Zwijndrecht zelf vastgesteld.
  • Precariobelasting: deze kosten kunt u vinden in de Verordening op de heffing en invordering van Precariobelasting Gemeente Zwijndrecht.
Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren Ondergrondse Infrastructuur van de Gemeente Zwijndrecht, via mail of telefonisch door te bellen naar 14 078.