Opvang diverse doelgroepen

De gemeente Zwijndrecht heeft de opgave om voor diverse doelgroepen passende huisvesting mogelijk te maken. Dit doen we voor vluchtelingen, kwetsbare groepen, statushouders en asielzoekers.

Gemeente Zwijndrecht kiest ervoor om oplossingen te zoeken die passend zijn voor de doelgroep én passen bij Zwijndrecht. We vinden het belangrijk u op de hoogte te houden.
Met de infographic informeren we u over de stand van zaken in de huisvesting van deze doelgroepen. Lees de veelgestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp. 

Heeft u vragen, neem dan contact op met de gemeente Zwijndrecht via e-mail: huisvestingdoelgroepen@zwijndrecht.nl