Noodopvang vluchtelingen

De gemeente Zwijndrecht ziet mogelijkheden voor de opvang van asielzoekers. In hotel Ara op de Veerweg 10 kunnen vanaf het voorjaar 2024 tot 300 asielzoekers tijdelijk worden opgevangen, om de opvang in Ter Apel te ontlasten.

Direct naar veelgestelde vragen

Er wordt een dringend beroep gedaan op gemeenten om asielzoekers op te vangen, omdat de opvang in Ter Apel overvol is. Het college wil hieraan bijdragen, maar ook rekening houden met de belangen van de inwoners van Zwijndrecht. Daarom is gezocht naar een locatie die geen extra druk geeft op de woningmarkt, geen extra geld kost voor de gemeente en kwetsbare buurten niet verder belast. Er is nu een locatie gevonden die aan deze voorwaarden voldoet.

Opvang in hotel Ara

In hotel Ara kunnen vanaf het voorjaar van 2024, tot 300 asielzoekers worden opgevangen voor een maximale periode van drie jaar. De locatie ligt buiten de bebouwde kom, legt geen druk op de woningmarkt en is tijdelijk. Met deze locatie heeft de gemeente Zwijndrecht de mogelijkheid om asielzoekers op te vangen, op een manier die minimale druk legt op de Zwijndrechtse samenleving. Er zijn goede afspraken gemaakt met de organisatie die de opvang van asielzoekers regelt, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). De afspraken gaan bijvoorbeeld over dagbesteding, veiligheid en onderwijs. In de afspraken staat ook dat het COA een extra financiële bijdrage levert.

Vragen of zorgen?

Misschien hebt u vragen of zorgen over deze opvang. Aanstaande dinsdag 6 februari 2024 om 20:00 uur bespreekt de gemeenteraad het voorstel van het college in een oordeelsvormende carrouselvergadering. Dat betekent dat de aanwezige raadsleden en raadscommissieleden het principebesluit van het college bespreken en hierover met elkaar van gedachten wisselen. Er wordt geen besluit genomen in de carrouselvergadering. Na de carrouselvergadering volgt op een later moment een raadsvergadering.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn rechtstreeks te volgen via ATOS TV en via de website zwijndrecht.raadsinformatie.nl en zijn later terug te kijken. De vergadering is openbaar. U kunt bij de vergadering aanwezig zijn op het gemeentehuis. Bij de carrousel kunnen inwoners inspreken. Voor meer informatie over inspreken, kijk op www.raadzwijndrecht.nl. Of navigeer direct naar de volgende link: Contact met de Raad.

Het college houdt rekening met de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad in het besluit om een overeenkomst te sluiten met het COA.

''We geloven dat we hiermee het goede doen voor de inwoners van Zwijndrecht én de mensen die moesten vluchten. Door de afspraken met het Rijk kunnen we nog beter werken aan de veerkracht in onze wijken. We zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan de diversiteit en kracht van gemeente Zwijndrecht.'', aldus wethouder Robert Kreukniet.

Contact

Veel praktische informatie over de opvang van asielzoekers in Hotel Ara is te vinden bij de veelgestelde vragen. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de projectleiders via e-mail: huisvestingdoelgroepen@zwijndrecht.nl.