Alle onderwerpen

 • Afspraak maken

  Kunt u uw zaken niet online regelen? Maak dan een afspraak.

 • Afval

  Lees meer over het scheiden en aanbieden van verschillende soorten afval.

 • Belastingen

  Gemeentelijke belastingen betalen, bezwaar maken of kwijtschelding aanvragen.

 • Bouwen, verbouwen en wonen

  Bouwprojecten, ruimtelijke plannen, vergunningen, (ver)huren, bezwaar maken of klacht indienen.

 • Dieren in Zwijndrecht

  Van dieren kunnen we genieten, in huis of tuin, in de natuur of op straat. Soms zorgen zij voor overlast. Op deze pagina vindt u praktische informatie over dieren.

 • DigiD aanvragen

  Via DigiD controleren Nederlandse instanties iemands identiteit. Een soort digitaal paspoort met een unieke code waarmee u zaken regelt.

 • Direct online regelen

  U kunt verschillende zaken direct zelf online regelen of aanvragen. Hieronder ziet een u een overzicht van alle online diensten:

 • Dorpsraad Heerjansdam

  Heerjansdam heeft een gekozen Dorpsraad, die bestaat uit 5 tot 7 inwoners. De Dorpsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over zaken die Heerjansdam aangaan. Eén keer in de 4 jaar zijn er verkiezingen.

 • Duurzaamheid

  Informatie over duurzame initiatieven in Zwijndrecht en tips om uw leefomgeving duurzamer te maken.

 • Evenementen

  U wilt een evenement organiseren in Zwijndrecht? Wij zijn heel blij met uw initiatief en uw ideeën om een evenement te organiseren.

 • Eén plek voor al uw vragen

  U bent bij het loket van de gemeente van harte welkom met al uw vragen en ideeën. Binnen het loket werken medewerkers van verschillende afdelingen en organisaties samen om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

 • Geboorte, overlijden en geslacht veranderen

  Lees wat u moet regelen of aanvragen.

 • Glasvezel

  Sinds 2023 wordt er in Zwijndrecht glasvezel aangelegd. Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

 • Melden bij de gemeente

  Lees hoe u een melding doet, bezwaar maakt of een klacht indient.

 • Milieu

  Informatie over asbestdaken, luchtkwaliteit, tips voor bij het stoken van hout, regelgeving om geluidsoverlast te voorkomen, het opvragen van informatie over bodem en grondwater.

 • Nederlander worden en inburgeren

  Informatie over inburgeren in de Nederlandse samenleving.

 • Nieuws en bekendmakingen

  Nieuwsberichten, Stadsnieuws in weekblad De Brug en online bekendmakingen.

 • Opvang verschillende doelgroepen

  De gemeente Zwijndrecht vangt verschillende doelgroepen op in de gemeente. Denk aan vluchtelingen, kwetsbare groepen, statushouders en asielzoekers.

 • Parkeren, verkeer en vervoer voor inwoners

  Alles over betaald parkeren, parkeervergunning, elektrisch rijden, parkeerontheffing blauwe zone, gehandicaptenparkeerplaats, gehandicaptenparkeerkaart aanvragen en vermiste (brom)fietsen of voertuigen. Lees de verkeersbesluiten en informatie over gladheidsbestrijding.

 • Paspoort, ID-kaart en rijbewijs

  Lees meer informatie en maak online een afspraak.

 • Sport, recreatie en cultuur

  Informatie over het aanbod in Zwijndrecht.

 • Subsidies

  De gemeente stelt jaarlijks een bedrag aan subsidie ter beschikking om maatschappelijke voorzieningen en initiatieven financieel te ondersteunen. De subsidie die u ontvangt draagt dus bij aan de Zwijndrechtse samenleving en past binnen het beleid van de gemeente. Er zijn verschillende soorten subsidies die u kunt aanvragen.

 • Trouwen, partnerschap, achternaam en echtscheiding

 • Uittreksels en aktes

  Geboorteakte, huwelijksakte en meer, uittreksel Basisregistratie Personen (BRP), Verklaring omtrent gedrag (VOG).

 • Veiligheid

  Veilig kunnen wonen, werken en leven in Zwijndrecht. Dat is waar we ons voor inzetten. Dat doen we samen met hulpdiensten zoals brandweer en politie, samenwerkingspartners en ondernemers. Ook u als inwoner kunt een bijdrage leveren aan een veilig Zwijndrecht, in uw huis, straat of buurt.

 • Vergunningen en toestemmingen

  Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en vergunningen aanvragen.

 • Verhuizen en inschrijven

 • Weekmarkten, koopavond, koopzondag en feestdagen

  Winkels mogen in Zwijndrecht dagelijks open zijn. Winkeliers kiezen zelf wanneer ze gesloten zijn. Voor zon- en feestdagen gelden andere openingstijden.

 • Werkzaamheden

  Lees waar er in de buurt gewerkt wordt en of er wegafsluitingen zijn. Op de wijkenwebsite vindt u meer informatie over onderhoudsprojecten bij u in de wijk.

 • Zorg, geld en jeugd

 • Zwijndrecht Luistert

  In onze gemeente vragen we u als inwoner steeds vaker om uw mening. Bijvoorbeeld over hoe het in uw buurt gaat, wat u belangrijk vindt en hoe u over bepaalde onderwerpen denkt. Goed samenleven vraagt tegelijkertijd ook om uw actieve inzet, door ruimte te pakken om mee te denken en uw ideeën met ons te delen.