Alle onderwerpen

 • 1 plek voor al uw vragen

  U bent bij het loket van de gemeente van harte welkom met al uw vragen en ideeën. In het loket werken medewerkers van verschillende afdelingen en organisaties. Samen proberen ze u zo goed mogelijk te helpen. Ze beantwoorden vragen en bieden hulp en ondersteuning.

 • Afspraak maken

  Kunt u uw zaken niet online regelen? Maak dan een afspraak.

 • Afval

  Lees meer over het scheiden en aanbieden van verschillende soorten afval.

 • Belastingen

  Gemeentelijke belastingen betalen, bezwaar maken of kwijtschelding aanvragen.

 • Bouwen, verbouwen en wonen

  Bouwprojecten, ruimtelijke plannen, vergunningen, (ver)huren, bezwaar maken of klacht indienen.

 • Dieren in Zwijndrecht

  Van dieren kunnen we genieten, in huis of tuin, in de natuur of op straat. Soms zorgen zij voor overlast. Op deze pagina vindt u praktische informatie over dieren.

 • DigiD, aanvragen

  Via DigiD controleren Nederlandse instanties iemands identiteit. Een soort digitaal paspoort met een unieke code waarmee u zaken regelt.

 • Direct online regelen

  Een overzicht van alle zaken die u direct zelf online kunt regelen.

 • Dorpsraad Heerjansdam

  Heerjansdam heeft een gekozen Dorpsraad, die bestaat uit 5 tot 7 inwoners.

 • Duurzaamheid

  Informatie over duurzame initiatieven in Zwijndrecht en tips om uw leefomgeving duurzamer te maken.

 • Evenementen

  U wilt een evenement organiseren in Zwijndrecht? Wij zijn heel blij met uw initiatief en uw ideeën om een evenement te organiseren.

 • Geboorte, overlijden en geslacht veranderen

  Lees wat u moet regelen of aanvragen.

 • Glasvezel

 • Melden bij de gemeente

  Lees hoe u een melding doet, bezwaar maakt of een klacht indient.

 • Milieu

  Informatie over asbestdaken, luchtkwaliteit, tips voor bij het stoken van hout, regelgeving om geluidsoverlast te voorkomen, het opvragen van informatie over bodem en grondwater.

 • Nederlander worden en inburgeren

  Informatie over inburgeren in de Nederlandse samenleving.

 • Nieuws en bekendmakingen

  Nieuwsberichten, Stadsnieuws in weekblad De Brug en online bekendmakingen.

 • Opvang diverse doelgroepen

  De gemeente Zwijndrecht heeft de opgave om voor diverse doelgroepen passende huisvesting mogelijk te maken. Dit doen we voor vluchtelingen, kwetsbare groepen, statushouders en asielzoekers.

 • Parkeren, verkeer en vervoer voor inwoners

  Alles over betaald parkeren, parkeervergunning, elektrisch rijden, parkeerontheffing blauwe zone, gehandicaptenparkeerplaats, gehandicaptenparkeerkaart aanvragen en vermiste (brom)fietsen of voertuigen. Lees de verkeersbesluiten en informatie over gladheidsbestrijding.

 • Paspoort, ID-kaart en rijbewijs

  Lees meer informatie en maak online een afspraak.

 • Sport, recreatie en cultuur

  Informatie over het aanbod in Zwijndrecht.

 • Subsidies

  De gemeente stelt jaarlijks een bedrag aan subsidie ter beschikking om maatschappelijke voorzieningen en initiatieven financieel te ondersteunen. De subsidie die u ontvangt draagt dus bij aan de Zwijndrechtse samenleving en past binnen het beleid van de gemeente. Er zijn verschillende soorten subsidies die u kunt aanvragen.

 • Trouwen, partnerschap, achternaam en echtscheiding

 • Uittreksels en aktes

  Afschrift of uittreksel burgerlijke stand, uittreksel basisregistratie personen (BRP), verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvragen of persoonsgegevens veranderen.

 • Veiligheid

  Veilig kunnen wonen, werken en leven in Zwijndrecht. Dat is waar we ons voor inzetten. Dat doen we samen met hulpdiensten zoals brandweer en politie, samenwerkingspartners en ondernemers. Ook u als inwoner kunt een bijdrage leveren aan een veilig Zwijndrecht, in uw huis, straat of buurt.

 • Vergunningen en toestemmingen

  Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en vergunningen aanvragen.

 • Verhuizen en inschrijven

  Verhuizing doorgeven, verhuizen naar het buitenland, informatie over (ver)huren.

 • Weekmarkten, koopavond, koopzondag en feestdagen

  Winkels mogen in Zwijndrecht dagelijks open zijn. Winkeliers kiezen zelf wanneer ze gesloten zijn. Voor zon- en feestdagen gelden andere openingstijden.

 • Werkzaamheden

  Lees waar er in de buurt gewerkt wordt en of er wegafsluitingen zijn.

 • Zorg, geld en jeugd

  Heeft u hulp nodig? Lees wie u in Zwijndrecht kan helpen.

 • Zwijndrecht Luistert

  In onze gemeente vragen we je als inwoner steeds vaker om je mening. Bijvoorbeeld over hoe het in jouw buurt gaat, wat je belangrijk vindt en hoe je over bepaalde onderwerpen denkt. Goed samenleven vraagt tegelijkertijd ook om jouw actieve inzet, door ruimte te pakken om mee te denken en jouw ideeën met ons te delen.