Duurzaamheid

 • Energietransitie

  In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas. Hoe we dat doen? Dat leest u in de Regionale Energiestrategie en deTransitievisie Warmte.

 • Warmtenet Zwijndrecht

  In Nederland stappen we over naar nieuwe, duurzame manieren om onze huizen te verwarmen, te douchen en te koken. Dit betekent onder andere dat we de komende jaren stoppen met het gebruik van aardgas. Een warmtenet is een goede vervanger voor aardgas.

 • Energie opwekken via zonnepanelen

  Wilt u meer weten over het plaatsen van zonnepanelen? Kijk dan op de site van het Regionaal Energieloket.

 • Elektrisch rijden

  De gemeente Zwijndrecht stimuleert het gebruik van elektrische auto's. Elektrisch rijden is tenslotte beter voor uw omgeving en het milieu.

 • Programma Duurzaamheid

  Hoe gaan we als Zwijndrecht aan de slag met duurzaamheid? Wat zijn onze ambities? Waar gaan we voor en wat is belangrijk voor de toekomst? U leest het in het Programma Duurzaamheid. Download het pdf-bestand!

 • Nieuwsbrief 'Zwijndrecht gaat duurzaam'

  In Zwijndrecht doen we van alles op het gebied van duurzaamheid. In de nieuwsbrief 'Zwijndrecht gaat duurzaam' leest u hier meer over.

 • Waardevolle bomenlijst

  In gemeente Zwijndrecht staan bijzondere bomen die bewaard moeten blijven en extra bescherming verdienen. Zulke bomen worden waardevolle bomen genoemd, omdat ze veel toevoegen aan de omgeving vanwege hun uiterlijk of geschiedenis. Of omdat ze een bijzondere betekenis hebben voor de inwoners. Het kan een grote boom zijn, maar ook een boom van een bijzondere soort.

 • Goed Wonen Lening

  Als u van plan bent om uw woning duurzamer, energiezuiniger of kwalitatief beter te maken, dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de Goed Wonen Lening. Deze lening is bedoeld voor het verduurzamen van uw woning door bijvoorbeeld energiebesparende of –opwekkende maatregelen te treffen. Een klein gedeelte van de lening kan ook gebruikt worden voor woningaanpassingen om langer zelfstandig te blijven wonen en/of uw woning veiliger te maken.