Duurzaamheid

 • Energie

  In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas. Hoe we dat doen? Lees hier meer over de Regionale Energiestrategie en Transitievisie Warmte.

 • Programma Duurzaamheid

  Hoe gaan we als Zwijndrecht aan de slag met duurzaamheid? Wat zijn onze ambities? Waar gaan we voor en wat is belangrijk voor de toekomst? U leest het in het Programma Duurzaamheid.

 • Elektrisch rijden

  De gemeente Zwijndrecht stimuleert het gebruik van elektrische auto's. Elektrisch rijden is tenslotte beter voor uw omgeving en het milieu.

 • Nieuwsbrief 'Zwijndrecht gaat duurzaam'

  In Zwijndrecht doen we van alles op het gebied van duurzaamheid. In de nieuwsbrief 'Zwijndrecht gaat duurzaam' leest u hier meer over.

 • Goed Wonen Lening

  Overweegt u om uw woning duurzamer, energiezuiniger of kwalitatief beter te maken? De Goed Wonen Lening kan daar bij helpen! De Goed Wonen Lening is bedoeld voor het verduurzamen van uw woning door bijvoorbeeld energiebesparende of –opwekkende maatregelen te treffen. Daarnaast kan een klein gedeelte van de lening ook gebruikt worden voor woningaanpassingen om langer zelfstandig te blijven wonen en/of uw woning veiliger te maken. Op deze pagina leest u hier alles over.

 • Interview met buurtgenoot

  Hoe pakt de Zwijndrechtse inwoner Tom van der Geest het verduurzamen van zijn woning aan? Lees er hier meer over!

 • Waardevolle bomenlijst

  In gemeente Zwijndrecht staan bijzondere bomen die bewaard moeten blijven en extra bescherming verdienen. Zulke bomen worden waardevolle bomen genoemd, omdat ze veel toevoegen aan de omgeving vanwege hun uiterlijk of geschiedenis. Of omdat ze een bijzondere betekenis hebben voor de inwoners. Het kan een grote boom zijn, maar ook een boom van een bijzondere soort.