Verhuizen en inschrijven

 • Verhuizen binnen of naar Zwijndrecht

  Wanneer u verhuist, geeft u uw nieuwe adres door aan de gemeente waar u gaat wonen. Dit mag van 4 weken voor uw verhuizing tot 5 dagen erna.

 • Inschrijven of hervestigen uit het buitenland

  Komt u voor langer dan 4 maanden vanuit het buitenland in Nederland wonen of wilt u zich opnieuw inschrijven? Maak dan een afspraak bij de Gemeentewinkel. U moet zich binnen 5 dagen melden. Dat geldt ook voor uw partner en minderjarige kinderen die in Nederland komen wonen.

 • Woning huren

  Bent u op zoek naar een huurwoning? Neem dan contact op met een woningcorporatie of een particuliere verhuurder.

 • Voorrang op een sociale woning

  Heeft u om medische of sociale redenen met spoed een andere woning nodig? De gemeente geeft bij uitzondering voorrang.

 • Verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens (geheimhouding)

  Met geheimhouding vraagt u de gemeente uw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven. Uw gegevens blijven dan geheim voor bepaalde organisaties.

 • Briefadres aanvragen

  Een briefadres is een adres waarop de overheid uw post laat bezorgen. De persoon waarbij u briefadres heeft, zorgt ervoor dat uw post bij u komt.

 • Verhuizen naar het buitenland (emigratie)

  Verhuist u naar het buitenland? Schrijft u zich dan (online) uit bij de gemeente waar u woont. Dit doet u vanaf 5 dagen voor uw vertrek.

 • Adresonderzoek

  U kunt bij de gemeente een aanvraag doen voor een adresonderzoek als u bijvoorbeeld post ontvangt van vorige bewoners of als er iemand op uw adres staat ingeschreven die er niet woont. De gemeente onderzoekt dan waar deze persoon echt woont zodat deze persoon kan worden uitgeschreven op uw adres.

 • NEE-JA of NEE-NEE sticker

  Als u de NEE-JA sticker op uw brievenbus plakt, krijgt u geen reclamefolders en andere ongeadresseerde post. U krijgt dan nog wel de huis-aan-huisbladen. Wilt u alleen geadresseerde post ontvangen? Plak dan de NEE-NEE sticker op uw brievenbus.

 • Starterslening

  De starterslening overbrugt voor een starter het verschil tussen de totale koopsom van de woning en het maximale bedrag dat de koper – met zijn inkomen – bij een hypotheekverstrekker kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie. Op deze pagina leest u hier alles over.

 • Huisnummer aanvragen

  De gemeente heeft de wettelijke plicht om te voorzien in een goede adressering van woningen, panden en andere objecten. Wanneer er bijvoorbeeld door herinrichting of uitbreiding van de gemeente nieuwe straten worden aangelegd, worden daarvoor straatnamen vastgesteld.

 • Leegstaande woonruimte verhuren

  Bent u eigenaar van een kantoor, school, verzorgings-, of verpleeghuis of hotel, dan kunt u deze eventueel tijdelijk verhuren. Als u tijdelijk wilt verhuren dan gelden verschillende voorwaarden, waaronder het verkrijgen van een vergunning van de gemeente.

 • Nieuwe landelijke subsidie voor woningisolatie

  Goed nieuws voor huiseigenaren! Het Rijk heeft ruim 60 miljoen subsidie beschikbaar gemaakt voor huiseigenaren die energiebesparende maatregelen in huis doorvoeren.