Briefadres aanvragen

U kunt een briefadres ook per post aanvragen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via 14 078. Door het coronavirus werken wij alleen op afspraak. 

Een briefadres is een adres waarop de overheid uw post laat bezorgen. De persoon waarbij u briefadres heeft, zorgt ervoor dat uw post bij u komt. U mag in bijzondere situaties een briefadres kiezen:

 • u woont/verblijft in een verpleeghuis of psychiatrisch ziekenhuis
 • u woont/verblijft in een instelling voor maatschappelijke opvang
 • u verblijft in een penitentiaire instelling (gevangenis)
 • u verblijft kort in het buitenland en heeft geen woonadres in Nederland
 • u woont als schipper aan boord van uw schip en heeft geen woonadres aan de wal

Op een postbusnummer kunt u geen briefadres krijgen.

Regelen

 • als u in een instelling woont, kunt u bij de instelling vragen of u ingeschreven mag staan op een briefadres. Zij helpen u ook om uw verhuizing door te geven of een briefadres aan te vragen.
 • vul het aanvraagformulier briefadres (pdf, 366 kB) in en stuur dit met bijlagen naar Gemeente Zwijndrecht, Afdeling Gemeentewinkel, Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht.
 • persoonlijk aan de balie van de gemeente

Kosten

Gratis.

Afhandeling

De gemeente verwerkt uw aanvraag briefadres binnen 5 werkdagen. Uw aanvraag moet dan wel compleet zijn en onder een bijzondere situatie vallen.

Meenemen
 • geldig identiteitsbewijs
 • geldig identiteitsbewijs hoofdbewoner. Een hoofdbewoner is iemand die op zijn/haar naam de woning huurt of gekocht heeft. Diegene is verantwoordelijk voor de vaste (juridische en/of financiële) lasten
 • het aanvraagformulier briefadres (pdf, 366 kB) dat is ingevuld en ondertekend door aanvrager en briefadresgever. Als u met meerdere personen bent, vult elk persoon een eigen aanvraagformulier in.