Briefadres aanvragen

U kunt een briefadres ook per post aanvragen. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via 14 078. U kunt alleen op afspraak naar de gemeentewinkel komen.

Een briefadres is een adres waarop de overheid uw post laat bezorgen. De persoon waarbij u briefadres heeft, zorgt ervoor dat uw post bij u komt. U mag in bijzondere situaties een briefadres kiezen:

 • u woont/verblijft in een verpleeghuis of psychiatrisch ziekenhuis
 • u woont/verblijft in een instelling voor maatschappelijke opvang
 • u verblijft in een penitentiaire instelling (gevangenis)
 • u verblijft kort in het buitenland en heeft geen woonadres in Nederland
 • u woont als schipper aan boord van uw schip en heeft geen woonadres aan de wal

Op een postbusnummer kunt u geen briefadres krijgen.

Regelen

 • als u in een instelling woont, kunt u bij de instelling vragen of u ingeschreven mag staan op een briefadres. Zij helpen u ook om uw verhuizing door te geven of een briefadres aan te vragen
 • vul het aanvraagformulier briefadres (pdf, 366 kB) in en
  • stuur dit met bijlagen naar Gemeente Zwijndrecht, Afdeling Gemeentewinkel, Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht óf
  • mail dit met bijlagen naar gemeente@zwijndrecht.nl

Kosten

Gratis.

Afhandeling

De gemeente verwerkt uw aanvraag briefadres binnen 5 werkdagen. Uw aanvraag moet dan wel compleet zijn en onder een bijzondere situatie vallen.

Meenemen
 • geldig identiteitsbewijs
 • geldig identiteitsbewijs hoofdbewoner. Een hoofdbewoner is iemand die op zijn/haar naam de woning huurt of gekocht heeft. Diegene is verantwoordelijk voor de vaste (juridische en/of financiële) lasten
 • het aanvraagformulier briefadres (pdf, 366 kB) dat is ingevuld en ondertekend door aanvrager en briefadresgever. Als u met meerdere personen bent, vult elk persoon een eigen aanvraagformulier in.