Inschrijven of hervestigen uit het buitenland

Komt u voor langer dan 4 maanden vanuit het buitenland in Nederland wonen of wilt u zich opnieuw inschrijven? Maak dan een afspraak bij de Gemeentewinkel. U moet zich binnen 5 dagen melden. Dat geldt ook voor uw partner en minderjarige kinderen die in Nederland komen wonen.
Inschrijven of hervestigen kan alleen op afspraak.

Afhandeling

 • 1e keer inschrijven in Nederland: binnen 4 weken ontvangt u bericht over uw inschrijving en uw burgerservicenummer (BSN)
 • hervestiging: u heeft al eerder in Nederland ingeschreven gestaan. U ontvangt binnen 5 werkdagen bericht over uw inschrijving

Inschrijving in de gemeente (BRP) kan alleen aan de balie en op afspraak. We maken verschil tussen een 1e inschrijving en een hervestiging. Let op: geef in uw afspraak aan hoeveel personen zich komen inschrijven. Bij de afspraakgegevens kunt u het aantal aanpassen.

Met deze knop kunt u een afspraak vanaf 1 augustus 2022 plannen

Afspraak maken voor 1e inschrijving

Met deze knop maakt u een afspraak tot 1 augustus 2022

Afspraak maken voor 1e inschrijving

Met deze knop kunt u een afspraak vanaf 1 augustus 2022 plannen

Afspraak maken voor hervestiging

Met deze knop maakt u een afspraak tot 1 augustus 2022

Afspraak maken voor hervestiging

Nieuwkomers van buiten Europa

Wanneer u als nieuwkomer van buiten Europa komt, moet u aantonen dat u rechtmatig in Nederland mag verblijven. U hebt toestemming nodig van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om in Nederland te mogen wonen. Dit rechtmatig verblijf toont u aan met:  

 • een verblijfsvergunning of
 • een schriftelijke beslissing (beschikking) of
 • een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV-sticker) in uw paspoort
Meenemen bij 1e inschrijving

Bij uw inschrijving neemt u mee:

 • een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw paspoort of identiteitskaart)
 • een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
 • een bewijs van uitschrijving als u afkomstig bent uit: Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Aruba, Saba of Sint Eustatius
 • documenten waarmee u bewijst dat u op uw nieuwe adres mag wonen:
  • huurcontract op uw naam
  • eigendomsbewijs van de woning
  • verklaring van de hoofdbewoner dat u werkelijk op dit adres woont (pdf, 202 kB) én een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs. Een hoofdbewoner is iemand die op zijn/haar naam de woning huurt of gekocht heeft. Diegene is verantwoordelijk voor de vaste (juridische en/of financiële) lasten.
  • uw geboorteakte als u geboren bent in het buitenland
 • uw huwelijksakte, uw echtscheidingsakte of eventuele overlijdensakte van uw echtgenoot/echtgenote (als dit van toepassing is)

U levert buitenlandse akten en documenten (vertaald) in het Nederlands, Engels, Frans of Duits in. Deze akten en documenten moeten gelegaliseerd zijn. Daarna stelt de gemeente de echtheid van de documenten vast. Akten en documenten in een andere taal moeten officieel vertaald zijn. Via Informatie over Buitenlandse (bron)documenten leest u hierover meer. Heeft u een akte of document uit het buitenland nodig? In Opvragen akten in het buitenland leest u hierover meer.

Niet woonachtig in Nederland, wel inschrijven

Woont u niet in Nederland? Maar heeft u wel een relatie met de Nederlandse overheid? Bijvoorbeeld omdat u grensarbeider of buitenlandse student bent? Of ontvangt u pensioen uit Nederland? Dan valt u onder niet-ingezetene. Ga dan voor meer informatie over inschrijven naar de website van de Rijksoverheid.