Verhuizen binnen of naar Zwijndrecht

Regel uw zaken zoveel mogelijk online. Door het coronavirus werken wij alleen op afspraak. Onze dienstverlening is door de coronamaatregelen aangepast. Lees wat dit voor u betekent.

Gaat u verhuizen? U kunt uw verhuizing doorgeven vanaf 28 dagen vóór uw verhuisdatum, tot uiterlijk 5 dagen erna. 

Afhandeling

De gemeente heeft vanaf de verhuisdatum meestal 5 dagen nodig om uw verhuizing te verwerken. Na uw verhuisdatum (en nadat wij uw verhuizing hebben verwerkt) ziet u op www.mijnoverheid.nl uw nieuwe adres staan.

Verhuizing binnen of naar Zwijndrecht doorgeven Hiervoor heeft u DigiD nodig

Als u bij iemand gaat inwonen, heeft u ook toestemming tot inwoning (pdf,167 kB) nodig. Maak een foto of een scan van het ingevulde formulier. In het webformulier kunt u dit document uploaden. 

Wij mogen u altijd om meer aanvullende stukken vragen.

Schriftelijk of aan de balie

Schriftelijk

U kunt u verhuizing doorgeven met het formulier adreswijziging (pdf, 305 kB). U stuurt dan ook een kopie van uw geldig legitimatiebewijs mee. Als u bij iemand gaat inwonen heeft u ook toestemming tot inwoning (pdf,167 kB) nodig. Wij mogen u altijd om meer aanvullende stukken vragen.

Stuur het formulier met de bijlagen naar:

Gemeente Zwijndrecht
Afdeling Gemeentewinkel
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Balie

U kunt het formulier ook afhalen aan de receptie van het gemeentehuis. Na het invullen kunt u het daar afgeven. 

Wie geeft de verhuizing door
 • u zelf als u 16 jaar of ouder bent
 • ouders, voogden en verzorgers, voor personen tot en met 15 jaar
 • ouders, voogden en verzorgers, voor inwonende personen vanaf 16 jaar, tenzij deze persoon zelf de verhuizing doorgeeft
 • curatoren, voor personen die onder curatele staan
 • ouders en hun kinderen vanaf 18 jaar voor elkaar, als zij op hetzelfde adres wonen
 • echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar, als zij op hetzelfde adres wonen
 • samenwonenden voor elkaar, met een schriftelijke, ondertekende machtiging en identiteitsbewijs
Meer informatie
 • als u naar een andere gemeente verhuist, geeft u daar uw verhuizing door. Die gemeente regelt dan de uitschrijving uit Zwijndrecht 
 • wij geven uw verhuizing door aan organisaties die dit nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. Bekijk welke organisaties gegevens uit de Basisregistratie Personen krijgen
 • op de website van PostNL vindt u informatie over de gratis verhuisservice. Ook stuurt PostNL tegen betaling uw post voor een bepaalde periode door
 • u kunt geheimhouding van uw adres en persoonsgegevens aanvragen
 • komt u in Zwijndrecht wonen en heeft u een hond, geef dat dan aan ons door
 • heeft u een auto en gaat u wonen in een zone voor betaald parkeren, vraag dan een bewonersvergunning aan
 • heeft u vragen, tips of opmerkingen? Geef ze aan ons door met het contactformulier.

Tip: Vergeet niet uw verhuizing door te geven aan het waterbedrijf Oasen