Verhuizen naar het buitenland (emigratie)

Verhuist u naar het buitenland? Schrijft u zich dan (online) uit bij de gemeente waar u woont. Dit doet u vanaf 5 dagen voor uw vertrek (en niet eerder). Let op: op de dag dat u uw vertrek aan ons doorgeeft, schrijven wij u gelijk uit. Lees ook de informatie onder 'datum vertrek buitenland'.

Afhandeling

Wij registreren uw vertrek in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP).

Online regelen

Als er niemand achterblijft op uw oude adres, dan kunt u de wijzigingen eenvoudig online doorgeven.

DigiD-logo Verhuizing naar het buitenland

U kunt een (schriftelijk) bewijs van uitschrijving aanvragen bij de Registratie Niet-Ingezetene. Iedereen die in Nederland stond ingeschreven, kan dit bij alle RNI-lokketten in Nederland doen.

Blijft er wel iemand achter? Maak dan een afspraak met de gemeente. Alle personen die vertrekken naar het buitenland komen tegelijk naar de balie om aangifte te doen. Ook de minderjarige kinderen. Neem een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Maak dan een afspraak met de gemeente 

Datum vertrek buitenland

De datum van uitschrijven is de dag waarop u uw emigratie online doorgeeft of aan de balie staat. Op deze datum eindigt onder andere uw zorgverzekering, eventuele zorg- of huurtoeslag en uitkering. Op de dag van vertrek kunt u makkelijk online uw emigratie doorgeven.  

Voorbeeld: vult u op 16 september het formulier in of staat u aan de balie, dan bent u per 16 september uitgeschreven.

Vertrekt u naar de Nederlandse Antillen of Aruba dan heeft u een bewijs van uitschrijving nodig.

Schriftelijk

Beschikt u niet over DigiD, dan kunt u uw vertrek doorgeven met het formulier Aangifte emigratie (pdf, 147 kb).

Wie geeft het vertrek door

Verplicht om een vertrek door te geven zijn:

  • iedere persoon van 18 jaar en ouder
  • ouders, voogden en verzorgers, voor personen tot en met 15 jaar
  • ouders, voogden en verzorgers, voor inwonende personen vanaf 16 jaar, tenzij deze persoon zelf de verhuizing doorgeeft
  • curatoren, voor personen die onder curatele staan
Wie krijgt bericht van uw vertrek

Wij geven uw vertrek door aan andere overheidsinstanties of organisaties zoals:

  • pensioenfondsen
  • zorgverzekeraars
  • belastingdienst

Bekijk welke organisaties gegevens uit de Basisregistratie Personen kunnen krijgen.

Checklist Verhuizen naar het buitenland

Voor iedereen die naar het buitenland gaat verhuizen staat er nu op NederlandWereldwijd.nl een handige checklist: Verhuizen naar het buitenland.

Contactformulier

Heeft u vragen, tips of opmerkingen? Geef ze aan ons door met het contactformulier.