Voorrang op een woning

Onze dienstverlening is door de coronamaatregelen aangepast. Lees wat dit voor u betekent.

Heeft u om medische of sociale redenen met spoed een andere woning nodig? De gemeente geeft bij uitzondering voorrang.

Het is belangrijk dat:

 • u het probleem niet zelf hebt veroorzaakt
 • uw probleem niet was te voorzien
 • u aantoont dat u er alles aan heeft gedaan om uw probleem zelf op te lossen

Kosten

De aanvraag voor een voorrangsverklaring kost € 65,50. Aan de balie betaalt u met pin. Alleen als pinnen echt niet mogelijk is, accepteren wij gepast contant geld. U krijgt géén geld terug. Ook niet als u geen voorrang krijgt.

Afhandeling

De afhandeling duurt enkele weken tot enkele maanden. Dit hangt af van uw aanvraag. U krijgt een hierover altijd een brief. Daarin leest u of u voorrang krijgt en wat u moet doen.

Wanneer voorrang aanvragen

U krijgt alleen voorrang als u buiten uw eigen verantwoordelijkheid in een noodsituatie bent gekomen. In de Folder Voorrangsregeling (pdf, 342 kB) leest u de regels die gelden bij voorrang. U leest daarin ook wanneer u géén voorrang krijgt op een woning, bijvoorbeeld als:

 • u zwanger bent
 • uw woning te klein (of te groot) is
 • u bij iemand inwoont of op kamers woont
 • u een tijdelijk huurcontract heeft
 • u geen binding heeft in de regio Drechtsteden
Voorwaarden voorrang
 • U kunt alleen een voorrangsverklaring aanvragen als u aan alle voorwaarden voldoet:

 • u woont minstens 2 jaar in de Drechtsteden of u heeft in de afgelopen 10 jaar minstens 6 jaar ononderbroken in de regio Drechtsteden gewoond
 • u heeft een dringende medische - of sociale reden
 • u woont zelfstandig of in een opvanghuis
 • u staat ingeschreven bij Woonkeus Drechtsteden
 • u heeft de laatste 8 weken op alle passende woningen in de hele regio Drechtsteden gereageerd
 • u in 2022 een lager inkomen heeft dan: 
  - € 24.075,- voor eenpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd
  - € 32.675,- voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd
  - € 23.975,- voor eenpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd
  - € 32.550,- voor meerpersoonshuishoudens boven de AOW-gerechtigde leeftijd

Schrijf u in bij Woonkeus Drechtsteden

Regelen

Als u aan alle voorwaarden voldoet, belt u gemeente Dordrecht via 14 078 om een afspraak te maken. Een medewerker van de Stadswinkel neemt uw situatie met u door en maakt eventueel een afspraak voor de aanvraag. U komt dan naar het Stadskantoor (Spuiboulevard 300 in Dordrecht) voor het indienen en betalen van uw aanvraag.

Meenemen

Bij uw afspraak in de Stadswinkel van gemeente Dordrecht (Spuiboulevard 300) neemt u bewijsstukken mee.

U heeft de scheiding aangevraagd en heeft de zorg voor kinderen onder de 18 jaar. U neemt mee:

 • inkomensverklaring van de Belastingdienst (IBRI)
 • afspraken over uw scheiding (echtscheidingsconvenant) en een concept ouderschapsplan (als u dit heeft)
 • bewijs dat de kinderbijslag op uw naam staat
 • bij verkoop van de woning:
  • bewijs dat de woning te koop staat of
  • bewijs dat u de woning heeft verkocht
 • bij een huurwoning:
  • de bladzijde van het huurcontract waar op staat wie de huurder is
  • de bladzijde van het huurcontract waar op staat wat de huurprijs is

Uw relatie is gestopt en u heeft de zorg voor kinderen onder de 18 jaar. U neemt mee:

 • bewijs dat u heeft samengewoond (bijvoorbeeld een bankrekening op naam van u en uw ex-partner)
 • het ouderschapsplan. Daarin staat hoe u de dagelijkse zorg voor de kinderen heeft afgesproken
 • kopie van het legitimatiebewijs van uw ex-partner
 • bewijs dat de kinderbijslag op uw naam staat
 • bij verkoop van de woning:
  • bewijs dat de woning te koop staat of
  • bewijs dat de woning verkocht is
 • bij een huurwoning:
  • de bladzijde van het huurcontract waar op staat wie de huurder is
  • de bladzijde van het huurcontract waar op staat wat de huurprijs is

U heeft klachten over uw gezondheid. U neemt mee:

 • inkomensverklaring van de Belastingdienst (IBRI)
 • verklaring van een arts of specialist of rapport Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)

U gaat weg bij een opvang (aanvraag alleen door de instelling). U neemt mee:

 • inkomensverklaring van de Belastingdienst (IBRI)
 • deel A en deel B van de checklist van de instelling
 • (na)begeleidingsplan

U heeft te maken met bedreiging of mishandeling. U neemt mee:

 • inkomensverklaring van de Belastingdienst (IBRI)
 • uw aangifte bij de politie

U heeft financiële problemen. U neemt mee: 

 • inkomensverklaring van de Belastingdienst (IBRI)
 • schriftelijke reden waarom uw inkomsten minder zijn geworden (bijvoorbeeld een ontslagbrief)
 • gegevens over uw inkomen van dit moment per maand
 • gegevens over uw inkomen per maand vóórdat u minder inkomsten kreeg
 • bewijs van de kosten van uw hypotheek per maand (bruto en netto)
 • mogelijk het bewijs van uw bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren (VVE)
 • bewijs van uw kosten voor elektriciteit, gas en water

U bent dakloos buiten uw schuld (bij (grote) ramp of brand). U neemt mee:

 • inkomensverklaring van de Belastingdienst (IBRI)
 • bewijs dat u niet meer in de woning kan wonen (onbewoonbaar)
Heeft u voorrang?

Heeft u voorrang? Dan:

 • mag u tot 3 maanden (of korter; afhankelijk van uw situatie) zelf zoeken in het woningaanbod op Woonkeus of
 • krijgt u een woning aangeboden via 1 van de woningcorporaties in de regio Drechtsteden

Let op!

 • u mag een passende woning niet weigeren
 • u krijgt géén voorrang voor een eengezinswoning