Parkeren, verkeer en vervoer

 • Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

  Als u door een ziekte of handicap niet zelfstandig 100 meter of meer kunt lopen, kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

 • Gehandicaptenparkeerplaats kenteken wijzigen

  Wilt u het kenteken op uw gehandicaptenparkeerplaats wijzigen? Op deze pagina leest u hoe u dit doet.

 • Parkeerontheffing blauwe zone aanvragen

  In de omgeving van het station van Zwijndrecht zijn enkele blauwe parkeerzones. In deze blauwe zones mag u van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur met uw parkeerschijf maximaal 2 uur uw auto parkeren. Als u in een blauwe zone woont, kunt u een parkeerontheffing aanvragen.

 • Betaald parkeren en parkeervergunning

  In Zwijndrecht zijn er gebieden waar u moet betalen om te parkeren. Let op: in deze zones wordt ook gecontroleerd of u betaalt voor het parkeren. U krijgt een parkeerboete als u niet of onvoldoende parkeergeld heeft betaald. Deze boete bedraagt € 65,30. Ook zijn er gebieden waarvoor u een vergunning nodig heeft om te parkeren.

 • Parkeren grote voertuigen

  In de gemeente Zwijndrecht is het verboden om een voertuig te parkeren dat langer is dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter, inclusief lading. Bedrijven en chauffeurs dienen deze voertuigen zoveel mogelijk op eigen terrein te parkeren.

 • Elektrisch rijden

  Steeds meer mensen stappen over op een elektrisch vervoersmiddel. Ook in Zwijndrecht neemt het aantal gebruikers toe. Om dit gebruik te faciliteren heeft gemeente Zwijndrecht een contract met PARKnCHARGE en Allego. Zij plaatsen en onderhouden de laadpalen in Zwijndrecht. Deze leveranciers bepalen in overleg met de gemeente de locatie van de laadpaal.

 • Fiets kwijt?

  We willen de openbare ruimte en fietsenstallingen netjes houden. Daarom houdt de gemeente een aantal keer per jaar een waarschuwings- of opruimactie.

 • Verkeersbesluiten

  Wij maken verkeersbesluiten bekend in de Staatscourant.

 • Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan

  Hier vindt u informatie over het verkeer- en vervoersplan van Zwijndrecht.

 • Gladheid

  Tijdens de winterperiode kunnen wegen, fietspaden en trottoirs glad worden door ijzel, sneeuw en vorst. De gladheidbestrijdingsploeg van de gemeente zorgt in de vorstperiode 24/7 voor de bestrijding van gladheid op de openbare wegen en paden binnen de gemeente.

 • Zwijndrecht, thuishaven van de binnenvaart

  De binnenvaart is van groot belang voor onze economie. Zwijndrecht is de grootste binnenvaartgemeente in Nederland.

 • Openbaar Vervoer in Zwijndrecht

 • Wegafsluitingen

  Een overzicht van de actuele wegafsluitingen.