Gemeente Zwijndrecht ziet mogelijkheden voor de opvang van asielzoekers

In hotel Ara (Veerweg 10) kunnen vanaf het voorjaar tot 300 asielzoekers tijdelijk worden opgevangen, om de opvang in Ter Apel te ontlasten.

Er wordt een dringend beroep gedaan op gemeenten om asielzoekers op te vangen, omdat de opvang in Ter Apel overvol is. Het college wil hieraan bijdragen, maar ook rekening houden met de belangen van de inwoners van Zwijndrecht. Daarom is gezocht naar een locatie die geen extra druk geeft op de woningmarkt, geen extra geld kost voor de gemeente en kwetsbare buurten niet verder belast. Er is nu een locatie gevonden die aan deze voorwaarden voldoet.

In hotel Ara kunnen vanaf het voorjaar van 2024, tot 300 asielzoekers worden opgevangen voor een maximale periode van drie jaar. De locatie ligt buiten de bebouwde kom, legt geen druk op de woningmarkt en is tijdelijk. Met deze locatie heeft de gemeente Zwijndrecht de mogelijkheid om asielzoekers op te vangen, op een manier die  minimale druk legt op de Zwijndrechtse samenleving.

Het college heeft aan het Rijk en het COA laten weten dat de gemeente alleen bereid is tot het opvangen van asielzoekers als  dit geen extra kosten met zich meebrengt en als Zwijndrecht wordt ondersteund in het herstellen van de veerkracht van de gemeente. Het resultaat is dat er goede afspraken zijn gemaakt met de organisatie die de opvang van asielzoekers regelt, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). De afspraken gaan bijvoorbeeld over dagbesteding, veiligheid en onderwijs. In de afspraken staat ook dat het COA een extra financiële bijdrage levert. Met het Rijk is afgesproken dat Zwijndrecht en het Rijk gaan samenwerken om de leefbaarheid en veiligheid in een aantal kwetsbare buurten te verbeteren. Zo kan de opvang van asielzoekers bijdragen aan een veerkrachtiger Zwijndrecht.

Misschien hebt u vragen of zorgen over deze opvang. De gemeenteraad bespreekt dit voornemen op 6 februari om 20:00 uur in een zogenaamde carrousel. Daarna bespreekt de gemeenteraad dit in een openbare vergadering. Bij de carrousel kunnen inwoners inspreken. Voor meer informatie over inspreken, kijk dan op www.raadzwijndrecht.nl. Of navigeer direct naar de volgende link: Contact met de Raad. De carrousel is live te volgen via de website https://zwijndrecht.raadsinformatie.nl/ en is tevens later terug te kijken. De gemeenteraad geeft aan het college wensen en bedenkingen mee. Het definitieve besluit van het college volgt daarna. Het college houdt rekening met de wensen en bedenkingen van de gemeenteraad in het besluit om een overeenkomst te sluiten met het COA.

De gemeente vergadert later op 27 februari (onder voorbehoud) over wensen en bedenkingen. Informatie over deze vergadering wordt zo spoedig mogelijk gedeeld op de website. Ook deze vergadering is te volgen via https://zwijndrecht.raadsinformatie.nl/

''We geloven dat we hiermee het goede doen voor de inwoners van Zwijndrecht én de mensen die moesten vluchten. Door de afspraken met het Rijk kunnen we nog beter werken aan de veerkracht in onze wijken. We zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan de diversiteit en kracht van gemeente Zwijndrecht.'', aldus wethouder Robert Kreukniet.

 Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de projectleiders via huisvestingdoelgroepen@zwijndrecht.nl.

Kijk voor meer informatie bij veel gestelde vragen