Omgevingsvergunning aanvragen

Gaat u verbouwen of wilt u iets aanleggen? Via het Omgevingsloket kunt u onder andere (omgevings)vergunningen aanvragen voor bouwen, slopen, aanleggen, kappen.

Omgevingsvergunning (vanaf 1 januari 2024)

Wilt u activiteiten in, op of rondom uw woning of bedrijf verrichten? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Denk bijvoorbeeld aan:

 • (ver) bouwen
 • Inrit/uitrit
 • Kap
 • Sloop
 • Ruimtelijk gebruik
 • Milieu

Vergunningscheck

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor uw plan? Doe dan de vergunningscheck op het Omgevingsloket.
U kunt daarna direct online een omgevingsvergunning aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Als u hulp nodig heeft bij de aanvraag van uw vergunning kunt u een afspraak maken.

Digitaal regelen

Via het Omgevingsloket online kunt u digitaal een vergunning aanvragen of melding doen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel, plaatsen van zonnepanelen of een hekwerk, aanleggen van een steiger of plaatsen van een bouwkeet:
 

Omgevingsloket online
 

Kosten

De kosten voor een (omgevings)vergunning zijn afhankelijk van het soort aanvraag die u doet. U vindt de kosten in de legesverordening.

Afhandeling

U krijgt binnen 8 weken antwoord van de gemeente als u een eenvoudige aanvraag doet. Deze termijn mogen wij eenmaal met 6 weken verlengen. Bij eenvoudige aanvragen denkt u bijvoorbeeld aan:

 • schuttingen en hekwerken
 • dakkapel
 • zonnepanelen

Na bekendmaking van de beschikking kan een belanghebbende (dit is een ander dan uzelf) bezwaar of beroep indienen. Dit kan tot 6 weken na de genomen beslissing. Dit bezwaar of beroep kan invloed hebben op de vergunning die wij aan u hebben afgegeven.

Wat is het Omgevingsloket?

Het Omgevingsloket is een loket waar alle overheden samenwerken, zodat jij op één plek alle informatie kunt vinden. Op deze plek komt alle digitale informatie over de leefomgeving onder de Omgevingswet samen. Via het Omgevingsloket zie je meteen welke regels er gelden voor de plek waar je iets wil veranderen. Het Omgevingsloket is onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Digitaal Stelsel Omgevingswet
Om informatie toegankelijker en beter vindbaar te maken, is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Via het DSO is informatie van alle overheden over de fysieke leefomgeving te vinden. Initiatiefnemers kunnen hier onder andere zien wanneer ze wel of geen vergunning nodig hebben of wanneer ze een melding moeten doen. Ook kunnen zij zich via de plankaart oriënteren op de geldende regels en via het digitale loket een aanvraag of melding indienen.

Omgevingsvergunning (tot 1 januari 2024)

Wilt u activiteiten in, op of rondom uw woning of bedrijf verrichten? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Denk bijvoorbeeld aan:

 • (ver) bouwen
 • Inrit/uitrit
 • Kap
 • Sloop
 • Ruimtelijk gebruik
 • Milieu

Vergunningscheck

U controleert met deze vergunningscheck via het Omgevingsloket online of u een vergunning nodig heeft. U kunt daarna direct online een omgevingsvergunning aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Als u hulp nodig heeft bij de aanvraag van uw vergunning kunt u een afspraak make.

Digitaal regelen

Via het Omgevingsloket online kunt u digitaal een vergunning aanvragen of melding doen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel, plaatsen van zonnepanelen of een hekwerk, aanleggen van een steiger of plaatsen van een bouwkeet:
 

Omgevingsloket online
 

Kosten

De kosten voor een (omgevings)vergunning zijn afhankelijk van het soort aanvraag die u doet. U vindt de kosten in de legesverordening.

Afhandeling

U krijgt binnen 8 weken antwoord van de gemeente als u een eenvoudige aanvraag doet. Deze termijn mogen wij eenmaal met 6 weken verlengen. Bij een ingewikkelde aanvraag krijgt u binnen 6 maanden antwoord van ons. Ook deze termijn mogen wij eenmaal met 6 weken verlengen. Bij eenvoudige aanvragen denkt u bijvoorbeeld aan:

 • schuttingen en hekwerken
 • dakkapel
 • zonnepanelen

 Bij een ingewikkelde aanvraag denkt u bijvoorbeeld aan:

 • werkzaamheden aan een monumentaal pand
 • een ontheffing van het bestemmingsplan

Start van uw werkzaamheden

Na bekendmaking van de beschikking kan een belanghebbende (dit is een ander dan uzelf) bezwaar of beroep indienen. Dit kan tot 6 weken na de genomen beslissing. Dit bezwaar of beroep kan invloed hebben op de vergunning die wij aan u hebben afgegeven. Wij adviseren u om te wachten met uitvoeren van de werkzaamheden tot deze zes weken voorbij zijn. U bent verplicht om te wachten tot de bezwaar- of beroepstermijn voorbij is als u de werkzaamheden niet meer ongedaan kunt maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kappen van bomen of sloopwerkzaamheden.

Sloopmelding (vanaf 1 januari 2024)

Bedrijven en particulieren die iets (laten) slopen, moeten dit in veel gevallen van tevoren melden bij het bevoegd gezag.

Van een melding is pas sprake als de vereiste gegevens en documenten daadwerkelijk zijn aangeleverd. Een onvolledige melding is dus geen melding.

Uitzonderingen op de meldingsplicht

Voor bepaalde sloopactiviteiten is melden niet verplicht:

 • de (ingeschatte) hoeveelheid sloopafval die bij de sloopwerkzaamheden ontstaat, is maximaal 10 m3. Als het om asbest gaat, geldt deze uitzondering niet.
 • het slopen van een seizoensgebonden bouwwerk
 • het slopen op grond van een maatwerkvoorschrift
 • het slopen op grond van een besluit tot oplegging van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom
 • het professioneel verwijderen van asbesthoudende materialen in bepaalde installaties en constructies

Hoeveelheid sloopafval per sloopactiviteit is bepalend (niet per bouwwerk)

Een sloopmelding is niet verplicht als er naar inschatting maximaal 10 m3 afval vrijkomt (dat geen asbest is). Die 10 m3 geldt per sloopactiviteit (en niet per bouwwerk).
Stel iemand wil 2 bouwwerken slopen op hetzelfde terrein. Dan geldt er geen sloopmeldingsplicht als de sloophoeveelheid van beide bouwwerken bij elkaar opgeteld maximaal 10 m3 is. Gaat het om meer dan 10 m3 dan is wel een sloopmelding verplicht.
Dit geldt ook als iemand 2 bouwwerken wil slopen op verschillende terreinen maar het wel om 1 sloopactiviteit gaat.

Tijdstip indienen melding

De melding voor de sloopactiviteit moet minimaal 4 weken voor het begin van de sloopwerkzaamheden bij het bevoegd gezag zijn ingediend.
In de volgende situaties is het toegestaan om de melding minimaal 1 week voor het begin van de sloopwerkzaamheden in te dienen:

 • het verwijderen van asbest vanwege reparatiewerkzaamheden of mutatie-onderhoudswerkzaamheden aan een bouwwerk dat in gebruik is. Onder de voorwaarde dat er (bij langer dan 1 week) onnodige leegstand of ernstige belemmering van het gebruiksgenot van het bouwwerk zou zijn. Mutatie-onderhoudswerkzaamheden zijn onderhoudswerkzaamheden die plaatsvinden bij de wisseling van huurders van huurwoningen.
 • een particulier die maximaal 35 m2 van de volgende asbesthoudende materialen in z'n geheel verwijdert uit een woonfunctie of nevengebruiksfunctie daarvan:
  • geschroefde golfplaten met hechtgebonden asbestvezels (geen dakleien)
  • vloertegels
  • niet-gelijmde vloerbedekking

U doet een sloopmelding wanneer er bij de sloop van een bouwwerk, standplaats of woonwagen naar verwachting meer dan 10m3 sloopafval vrijkomt. Een (Rijks-)monument valt niet onder deze regeling. Hiervoor vraagt u altijd een sloopvergunning aan. U meldt ook altijd wanneer er bij de sloop asbest wordt verwijderd. Een sloopvergunning of melding van asbest maakt u via het Omgevingsloket.

Zodra u van de gemeente Zwijndrecht een ontvangstbevestiging heeft gekregen, kunt u met de sloopwerkzaamheden beginnen. 

Hoe dien ik een sloopmelding in?

U dient een sloopmelding online in via het Omgevingsloket. Bij het Omgevingsloket logt u in met uw DigiD (eHerkenning voor bedrijven). De Rijksoverheid controleert uw gegevens. Alle informatie die u invult, wordt vertrouwelijk behandeld. Nadat u uw melding heeft ingevuld, wordt deze direct online verstuurd.

Wat stuurt u met uw aanvraagformulier mee?

 • een situatietekening (schaal 1:500 of 1:1000) waarop staat aangegeven: de kadastrale aanduiding, de te slopen bouwwerken (inclusief adressering)
 • een beschrijving van de voorgenomen sloopwijze
 • een volledig asbestinventarisatierapport, opgesteld door een erkend bedrijf
 • het sloopveiligheidsplan

Wanneer een bouwwerk gedeeltelijk wordt gesloopt, stuurt u tevens mee:

 • alle relevante bouwkundige tekeningen, inclusief aanduiding van het te slopen deel. 

Hoe lang duurt het voordat mijn sloopmelding afgehandeld is?

Binnen 4 weken na ontvangst van uw melding, ontvangt u van ons bericht.

Kosten

Een sloopmelding is gratis.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 14 078 of maak direct een afspraak.
Maak een afspraak

Sloopmelding (tot 1 januari 2024)

U doet een sloopmelding wanneer er bij de sloop van een bouwwerk, standplaats of woonwagen naar verwachting meer dan 10m3 sloopafval vrijkomt. Een (Rijks-)monument valt niet onder deze regeling. Hiervoor vraagt u altijd een sloopvergunning aan. U meldt ook altijd wanneer er bij de sloop asbest wordt verwijderd. Een sloopvergunning of melding van asbest maakt u via het Omgevingsloket

Zodra u van de gemeente Zwijndrecht een ontvangstbevestiging heeft gekregen, kunt u met de sloopwerkzaamheden beginnen. 

Hoe dien ik een sloopmelding in?

U dient een sloopmelding online in via het Omgevingsloket.  Bij het Omgevingsloket logt u in met uw DigiD (eHerkenning voor bedrijven). De Rijksoverheid controleert uw gegevens. Alle informatie die u invult, wordt vertrouwelijk behandeld. Nadat u uw melding heeft ingevuld, wordt deze direct online verstuurd.

Wat stuurt u met uw aanvraagformulier mee?

 • een situatietekening (schaal 1:500 of 1:1000) waarop staat aangegeven: de kadastrale aanduiding, de te slopen bouwwerken (inclusief adressering)
 • een beschrijving van de voorgenomen sloopwijze
 • een volledig asbestinventarisatierapport, opgesteld door een erkend bedrijf
 • het sloopveiligheidsplan

Wanneer een bouwwerk gedeeltelijk wordt gesloopt, stuurt u tevens mee:

 • alle relevante bouwkundige tekeningen, inclusief aanduiding van het te slopen deel. 

Hoe lang duurt het voordat mijn sloopmelding afgehandeld is?

Binnen 4 weken na ontvangst van uw melding, ontvangt u van ons bericht.

Kosten

Een sloopmelding is gratis.

Melding liever zelf afleveren of per post opsturen?

U kunt de online melding ook uitprinten en ingevuld afgeven bij de balie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 3 in Zwijndrecht, of versturen naar:

Gemeente Zwijndrecht
T.a.v. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via afdeling Gemeentewinkel, 14 078 of maak direct een afspraak.

Maak een afspraak

Opvragen archiefdossiers van bouw- en omgevingsvergunningen

Inzage bouwarchief

Als u (ver) bouwplannen heeft, wilt u vast ook weten hoe de constructie van het pand in elkaar zit. De gemeente Zwijndrecht houdt een archief bij van gegevens die betrekking hebben op alle gebouwen in de gemeente. In dit bouwarchief vindt u onder meer de volgende stukken: bouw- en sloopvergunningen, (ver)bouwtekeningen, constructieberekeningen-, tekeningen en sonderingen.

Het bouwarchief van de gemeente Zwijndrecht ligt opgeslagen bij het Regionaal Archief Dordrecht en in de archiefruimte van het gemeentekantoor Zwijndrecht.

Bouwvergunningen 1899 – 1990

Deze collectie bevindt zich bij het Regionaal Archief Dordrecht. Hier reserveert u een archiefstuk. Bij afronding van de reservering ontvangt u een emailbericht met een bezoekdatum.
De gereserveerde stukken worden alleen op de aangegeven bezoekdatum ter inzage aangeboden in de studiezaal op het adres Hof 6 in Dordrecht.

Bouw- en omgevingsvergunningen 1991

Deze collectie bevindt zich in het archief van de gemeente Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 in Zwijndrecht. Om deze informatie in te inzien, stuurt u een email naar vergunningen@zwijndrecht.nl Zodra de stukken klaarliggen, binnen 10 werkdagen, nemen wij contact met u op. Voor het opvragen, kopiëren of scannen van een dossier uit dit bouwarchief bent u kosten verschuldigd. Dit vindt u terug in de legesverordening.

Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. In deze wet staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Met de ‘fysieke leefomgeving’ bedoelen we alles wat je ziet, voelt en ruikt. Er bestaan nu 26 wetten en honderden regels voor de fysieke leefomgeving. Met de nieuwe Omgevingswet voegt de overheid al deze regels samen. Met als doel de regels begrijpelijker en beter bereikbaar te maken voor iedereen.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet is een nieuwe wet, die voor heel Nederland geldt. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Dat is de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen.
Voor de Omgevingswet moeten alle gemeenten een Omgevingsvisie maken. Hierin staan de toekomstplannen van de gemeente. Naast de Omgevingsvisie moet de gemeente ook een omgevingsplan maken. Het omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen.

 

Wat is de omgevingsvisie?

Iedere gemeente in Nederland stelt op basis van de nieuwe Omgevingswet een omgevingsvisie op. De omgevingsvisie geeft aan hoe we de totale fysieke leefomgeving voor een lange periode willen inrichten. Denk hierbij aan gebouwen, wegen, water, bodem, landschappen, natuur en erfgoed.

Volgens de Omgevingswet moet de omgevingsvisie in elk geval het volgende beschrijven:

 • de grootste kwaliteiten van de leefomgeving
 • de plannen voor ontwikkeling
 • de hoofdlijnen van het beleid

De gemeente bepaalt zelf de verdere invulling en vorm van de omgevingsvisie. Er is weinig ruimte en niet alles kan zomaar overal. De omgevingsvisie helpt om de juiste balans te vinden tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving. De omgevingsvisie bepaalt de richting voor de andere instrumenten van de Omgevingswet, zoals het omgevingsplan.

Wat is een programma?

De gemeente kan programma’s schrijven voor verschillende thema’s die passen in het omgevingsplan. Daarin staat hoe we het beleid in uw omgeving uitvoeren. Denk hierbij aan:

 • wonen
 • mobiliteit
 • gezondheid
 • duurzaamheid, energie, klimaat
 • bereikbaarheid & toegankelijkheid
Wat is het omgevingsplan?

In het omgevingsplan komen alle regels die in de gemeente gelden voor bouwen, wonen, natuur, erfgoed, milieu, wegen en water samen. 

We starten met een tijdelijk omgevingsplan. In dit tijdelijke deel komen alle bestaande regels uit bestemmingsplannen, gemeentelijke ruimtelijke verordeningen en de zogenaamde bruidsschat. De bruidsschat is een verzameling regels die worden overgedragen vanuit het rijk. Hiermee worden alle bestemmingsplannen die nu gelden vervangen door één omgevingsplan.

 

Wat betekent de Omgevingswet voor mij?

Je krijgt te maken met de Omgevingswet als je een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving. Ook als jouw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen waarbij er iets verandert in jouw omgeving, mag jij daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om jou op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als jij een vergunning aanvraagt. Je betrekt je omgeving direct bij wat je gaat doen. Dat noemen we participatie. Via het nieuwe digitale Omgevingsloket kun je makkelijk een aanvraag doen.

Wat is een omgevingstafel?

Voordat u een aanvraag indient, kun u een conceptverzoek indienen. Zo kunt u laten controleren of de aanvraag compleet is en of de juiste informatie is ingevuld. Dit voorkomt onnodige vertraging en kosten. Voor complexe aanvragen is er de 'omgevingstafel'. Dit is een uitgebreidere vorm van het overleg, waarbij – afhankelijk van het soort plan – ook partijen als de omgevingsdienst, het waterschap, de provincie of andere overlegpartners kunnen aanschuiven.

Wat is participatie?

Participatie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Het betekent dat je anderen betrekt bij wat je gaat doen. Mensen, bedrijven en overheden zijn samen verantwoordelijk voor de leefomgeving. De Omgevingswet stimuleert al vroeg participatie om op tijd de belangen, meningen en ideeën op tafel te krijgen. Deze vorm van participatie noemen we de omgevingsdialoog.

Omgevingsdialoog

Een omgevingsdialoog is een overleg tussen de aanvrager, buurtbewoners en andere betrokken personen of organisaties. Met dit overleg kan de kwaliteit van de besluitvorming en steun voor de aanvraag vergroot worden. Dit kan bezwaren en zienswijzen achteraf voorkomen. Een aanvrager is met de komst van de Omgevingswet verplicht om iets over de mate van participatie op te nemen.

 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), ook wel kortweg Wet kwaliteitsborging genoemd, verplaatst de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij, de zogenoemde kwaliteitsborger. Dit geldt niet direct voor alle bouwwerken, maar gaat in fases.

De Wkb verandert de regels voor technisch bouwen. Het doel van de Wkb is om de bouwkwaliteit te verhogen.

Technisch bouwen: Wet kwaliteitsborging

Voor technisch bouwen moet u een vergunning hebben of een melding indienen. Kleine bouwwerken zijn vaak vergunningvrij.

De Wkb: gevolgklassen

De Wkb onderscheidt vier gevolgklassen voor bouwwerken. De gevolgklasse zegt iets over hoe risicovol een bouwwerk is. De gevolgklasse waar uw bouwwerk in valt, bepaalt welke regels gelden.

Gevolgklasse 0 Vergunningvrij Nauwelijks risico
Gevolgklasse I Meldingsplicht +
kwaliteitsborger
Beperkte persoonlijke gevolgen
Gevolgklasse II Vergunningplicht Reële kans op persoonlijke gevolgen
Gevolgklasse III Vergunningplicht Kans op aanzienlijke persoonlijke gevolgen

Gevolgklasse 0: vergunningvrij

Bouwwerken in gevolgklasse 0 zijn vergunningsvrij. Bijvoorbeeld dakkapellen, dakramen of kozijnen.

Wel moet u voldoen aan de bouwtechnische regels. Deze regels gaan bijvoorbeeld over brandveiligheid, fundering of energiezuinigheid.

De voorschriften staan in het Besluit bouwwerken leefomgeving en in het Omgevingsplan.

Let op: het kan zijn dat u een vergunning nodig hebt voor ruimtelijk bouwen.

Gevolgklasse I: meldingsplicht en kwaliteitsborger

Gevolgklasse I zijn bouwwerken met een laag risico. Bijvoorbeeld woningen, woonboten, recreatiewoningen en industriegebouwen van maximaal 2 bouwlagen. Hierop zijn een aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld als u in of op een monumentaal pand gaat bouwen. Alleen nieuwbouw valt in gevolgklasse I. Vergunningplichtige verbouwingen gaan hier pas na 1 juli 2024 onder vallen.

Voor bouwwerken in gevolgklasse I moet u een kwaliteitsborger inhuren. Dit is verplicht. De kwaliteitsborger controleert voor en tijdens de bouw of het bouwplan voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Nu toetst de gemeente dit nog voordat de bouw begint. Door de Wkb doet de gemeente dit voor bouwwerken in gevolgklasse I niet meer.

De kwaliteitsborger houdt toezicht via een instrument voor kwaliteitsborging: daarin wordt aangegeven op welke manier het toezicht wordt gedaan. Bedrijven ontwikkelen deze instrumenten. Instrumenten worden daarna gekeurd door de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw. Als het instrument aan de eisen voldoet, mag het gebruikt worden voor kwaliteitsborging.

De gemeente blijft wel betrokken. U moet namelijk een bouw- en gereedmelding indienen bij de gemeente. Ook blijft de gemeente bevoegd gezag. De gemeente kan dus toezicht houden en handhaven als dat nodig is.

Gevolgklasse II en III: vergunning technisch bouwen

Gevolgklasse II en III zijn risicovolle bouwwerken. Bijvoorbeeld appartementencomplexen, scholen of hotels.

Voor deze bouwwerkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning voor technisch bouwen nodig. Daarnaast is een vergunning voor ruimtelijk bouwen verplicht.

De gemeente toetst complexe bouwplannen zelf aan de bouwtechnische voorschriften.

Ook houdt de gemeente toezicht tijdens de bouw. U hoeft geen kwaliteitsborger in te huren.

In welke gevolgklasse valt uw bouwwerk?

Via de vergunningencheck van het Omgevingsloket controleert u in welke gevolgklasse uw bouwwerk valt.

Hoe werkt het straks als u gaat (ver)bouwen?