Omgevingsvergunning aanvragen

Gaat u verbouwen of wilt u iets aanleggen? Via het Omgevingsloket kunt u onder andere (omgevings)vergunningen aanvragen voor bouwen, slopen, aanleggen, kappen.

Omgevingsvergunning

Wilt u activiteiten in, op of rondom uw woning of bedrijf verrichten? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Denk bijvoorbeeld aan:

 • (ver) bouwen
 • Inrit/uitrit
 • Kap
 • Sloop
 • Ruimtelijk gebruik
 • Milieu

Vergunningscheck

U controleert met deze vergunningscheck via het Omgevingsloket online of u een vergunning nodig heeft. U kunt daarna direct online een omgevingsvergunning aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Als u hulp nodig heeft bij de aanvraag van uw vergunning kunt u een afspraak maken met de Gemeentewinkel. Voor ingewikkelde aanvragen adviseren wij u om informatie bij de aannemer te vragen. Als uit de vergunningscheck blijkt dat u geen vergunning nodig heeft, heeft u in sommige gevallen wel de meldplicht. U doet uw melding dan uiterlijk 4 weken voor de aanvang van uw werkzaamheden. U hoeft na uw melding niet op toestemming van de gemeente te wachten om uw werkzaamheden uit te voeren. De check duurt ongeveer vijf minuten per werkzaamheid.

Digitaal regelen

Via het Omgevingsloket online kunt u digitaal een vergunning aanvragen of melding doen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel, plaatsen van zonnepanelen of een hekwerk, aanleggen van een steiger of plaatsen van een bouwkeet:
 

Omgevingsloket online
 

Kosten

De kosten voor een (omgevings)vergunning zijn afhankelijk van het soort aanvraag die u doet. U vindt de kosten in de legesverordening.

Afhandeling

U krijgt binnen 8 weken antwoord van de gemeente als u een eenvoudige aanvraag doet. Deze termijn mogen wij eenmaal met 6 weken verlengen. Bij een ingewikkelde aanvraag krijgt u binnen 6 maanden antwoord van ons. Ook deze termijn mogen wij eenmaal met 6 weken verlengen. Bij eenvoudige aanvragen denkt u bijvoorbeeld aan:

 • schuttingen en hekwerken
 • dakkapel
 • zonnepanelen

 Bij een ingewikkelde aanvraag denkt u bijvoorbeeld aan:

 • werkzaamheden aan een monumentaal pand
 • een ontheffing van het bestemmingsplan

Start van uw werkzaamheden

Na bekendmaking van de beschikking kan een belanghebbende (dit is een ander dan uzelf) bezwaar of beroep indienen. Dit kan tot 6 weken na de genomen beslissing. Dit bezwaar of beroep kan invloed hebben op de vergunning die wij aan u hebben afgegeven. Wij adviseren u om te wachten met uitvoeren van de werkzaamheden tot deze zes weken voorbij zijn. U bent verplicht om te wachten tot de bezwaar- of beroeptermijn voorbij is als u de werkzaamheden niet meer ongedaan kunt maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kappen van bomen of sloopwerkzaamheden.

Flitsvergunning

Sinds 1 juli 2017 kunt u binnen zeven dagen een vergunning krijgen voor kleine bouwwerken. Dit noemen we een flitsvergunning, hiermee willen wij u sneller van dienst zijn. U vraagt de flitsvergunning via het omgevingsloket aan.

U komt in aanmerking voor een flitsvergunning, wanneer u voldoet aan de gestelde voorwaarden en criteria. Bouwwerken waar wij mogelijk een flitsvergunning voor afgeven zijn: 

Informatie aanvragen flitsvergunning

Voordat u een vergunning aanvraagt, kunt u bij de accountmanagers omgevingsvergunning informeren of uw bouwwerk voor een flitsvergunning in aanmerking komt. Zij zijn te bereiken op de volgende telefoonnummers: 078-7703564 en 078-7703540 of per email: vergunningen@zwijndrecht.nl

Sloopmelding

U doet een sloopmelding wanneer er bij de sloop van een bouwwerk, standplaats of woonwagen naar verwachting meer dan 10m3 sloopafval vrijkomt. Een (Rijks-)monument valt niet onder deze regeling. Hiervoor vraagt u altijd een sloopvergunning aan. U meldt ook altijd wanneer er bij de sloop asbest wordt verwijderd. Een sloopvergunning of melding van asbest maakt u via het Omgevingsloket

Zodra u van de gemeente Zwijndrecht een ontvangstbevestiging heeft gekregen, kunt u met de sloopwerkzaamheden beginnen. 

Hoe dien ik een sloopmelding in?

U dient een sloopmelding online in via het Omgevingsloket.  Bij het Omgevingsloket logt u in met uw DigiD (eHerkenning voor bedrijven). De Rijksoverheid controleert uw gegevens. Alle informatie die u invult, wordt vertrouwelijk behandeld. Nadat u uw melding heeft ingevuld, wordt deze direct online verstuurd.

Wat stuurt u met uw aanvraagformulier mee?

 • een situatietekening (schaal 1:500 of 1:1000) waarop staat aangegeven: de kadastrale aanduiding, de te slopen bouwwerken (inclusief adressering)
 • een beschrijving van de voorgenomen sloopwijze
 • een volledig asbestinventarisatierapport, opgesteld door een erkend bedrijf
 • het sloopveiligheidsplan

Wanneer een bouwwerk gedeeltelijk wordt gesloopt, stuurt u tevens mee:

 • alle relevante bouwkundige tekeningen, inclusief aanduiding van het te slopen deel. 

Hoe lang duurt het voordat mijn sloopmelding afgehandeld is?

Binnen 4 weken na ontvangst van uw melding, ontvangt u van ons bericht.

Kosten

Een sloopmelding is gratis.

Melding liever zelf afleveren of per post opsturen?

U kunt de online melding ook uitprinten en ingevuld afgeven bij de balie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 3 in Zwijndrecht, of versturen naar:

Gemeente Zwijndrecht
T.a.v. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op via afdeling Gemeentewinkel, 14 078 of maak direct een afspraak.

Maak een afspraak

Opvragen archiefdossiers van bouw- en omgevingsvergunningen

Inzage bouwarchief

Als u (ver) bouwplannen heeft, wilt u vast ook weten hoe de constructie van het pand in elkaar zit. De gemeente Zwijndrecht houdt een archief bij van gegevens die betrekking hebben op alle gebouwen in de gemeente. In dit bouwarchief vindt u onder meer de volgende stukken: bouw- en sloopvergunningen, (ver)bouwtekeningen, constructieberekeningen-, tekeningen en sonderingen.

Het bouwarchief van de gemeente Zwijndrecht ligt opgeslagen bij het Regionaal Archief Dordrecht en in de archiefruimte van het gemeentekantoor Zwijndrecht.

Bouwvergunningen 1899 – 1990

Deze collectie bevindt zich bij het Regionaal Archief Dordrecht. Hier reserveert u een archiefstuk. Bij afronding van de reservering ontvangt u een emailbericht met een bezoekdatum.
De gereserveerde stukken worden alleen op de aangegeven bezoekdatum ter inzage aangeboden in de studiezaal op het adres Hof 6 in Dordrecht.

Bouw- en omgevingsvergunningen 1991

Deze collectie bevindt zich in het archief van de gemeente Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 in Zwijndrecht. Om deze informatie in te inzien, stuurt u een email naar vergunningen@zwijndrecht.nl Zodra de stukken klaarliggen, binnen 10 werkdagen, nemen wij contact met u op. Voor het opvragen, kopiëren of scannen van een dossier uit dit bouwarchief bent u kosten verschuldigd. Dit vindt u terug in de legesverordening.