Opvang

Van vluchtelingen, kwetsbare groepen, statushouders en asielzoekers.

  • Opvang asielzoekers

    In hotel Ara worden sinds april 2024 asielzoekers tijdelijk opgevangen.

  • Opvang Oekraïense vluchtelingen

    Oekraïne is in oorlog. Veel mensen zijn gevlucht. Op deze pagina vind je informatie en veel gestelde vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Zwijndrecht.

  • Vragen over opvang?

    Heb je vragen over de huisvesting van de diverse doelgroepen?