Het Lokaal Preventieakkoord

De gemeente Zwijndrecht werkt samen met verschillende partners aan Het Lokaal Preventieakkoord. Met dit akkoord werken we met elkaar aan een gezonde basis voor iedereen.

Een gezonde leefstijl, mentale gezondheid en een rookvrije generatie zijn onderwerpen die wij heel belangrijk vinden. Maar onderwerpen zoals armoede en eenzaamheid komen aan bod. Het Lokaal Preventieakkoord is 'extra' op wat er lokaal allemaal al gebeurt op het gebied van leefstijl en preventie. In dit akkoord maken we duidelijke afspraken met elkaar hoe we inwoners, partners, organisaties nog meer en beter kunnen helpen bij een gezondere samenleving. Samen met bevlogen partners, ondernemers, instellingen hebben we een akkoord neergezet waar we met elkaar achter staan en voor gaan. Samen gaan we voor een gezondere samenleving!

Lees het Lokaal Preventieakkoord