Veerplein en omgeving

De komende jaren werken we aan een sfeervol en levendig Veerplein en omgeving. Voor jong en oud een prachtige locatie om te wonen en te recreëren. Als het klaar is kan je volop genieten van de splinternieuwe wandelpromenade met schitterend uitzicht over het water. Speciaalzaken, horeca en waterbus zorgen voor levendigheid.

Er is een aannemer gekozen die de kade op gaat hogen. De aannemer start in augustus, dus na de bouwvak. De herinrichting rondom de Maasflats, de boulevard en het Veerplein volgen daarna.

Veerplein wandelpromenade artist impression

Vertraging

De werkzaamheden rondom het Veerplein waren vertraagd als gevolg van het stikstofdebat. Na diverse onderzoeken is nu duidelijk dat de werkzaamheden geen nadelige stikstofeffecten op de Biesbosch (Natura 2000 gebied) hebben en gaan we aan de slag.

Wat gaat er gebeuren?

  • Start ophogen kade Veerplein
    We starten met de nieuwe damwandkade voor de Maashaven en rond het Thorhoofd. Die is nodig om de kade op te hogen. Ook wordt het talud richting de watertoren aangelegd. Tijdens deze werkzaamheden kan de waterbus tijdelijk aanmeren aan een nieuwe aanlegsteiger. De kade wordt gemiddeld 70 centimeter opgehoogd. Dit vermindert straks het risico op overstromingen.

  • Herinrichten rond de Maasflats en boulevard
    Na de werkzaamheden aan de kade, wordt het gebied rondom de Maasflats en de boulevard verhoogd. De kabels, leidingen en riolering worden ook aangepakt en/of vervangen. Er worden nieuwe keermuren geplaatst (zoals bij de Nieuwstraat) en bestaande keermuren worden gerenoveerd. De huidige parkeerplaatsen langs het water worden ingericht als wandel- en fietsroute. Het gebied blijft wel per auto toegankelijk.

  • Herinrichting Veerplein en omgeving
    Tot slot wordt het Veerplein opnieuw ingericht. De rijweg wordt iets verlegd en er ontstaat een niveauverschil tussen de rijweg en de terrassen. Aan beide kanten van het Veerplein komt meer ruimte voor terrassen, omdat parkeerplaatsen worden opgeheven.

Wat is er al gedaan?

Er is nieuw, extra groen aangebracht op en rondom het Maasplein en De Werf. Zo zijn er groene parkeerplaatsen aangelegd en zijn er twee soorten iepen geplant. De parkeerplaatsen zijn omringd met groene hagen en groenvakken. Een deel van de restafvalcontainers is al ondergronds. De rest volgt later, na de andere werkzaamheden. Ook zijn er nieuwe parkeerplaatsen aangelegd langs de Ringdijk en in de Nieuwstraat. 

Veerplein_1
De groene parkeerplaatsen op het Maasplein.

Veerplein 2
De keermuur in de Nieuwstraat.

Informatie en vragen

Voor meer informatie of vragen kan je ons mailen.