Braderie organiseren

Een braderie is een voor het publiek toegankelijk evenement, waarbij vaak ook een markt plaatsvindt. Als winkeliersvereniging of evenementenorganisatie heb je voor het organiseren van een braderie een vergunning nodig.

Hoe vraag ik een braderievergunning aan?

U vraagt een braderievergunning aan door het ingevulde aanvraagformulier op te sturen aan:

Gemeente Zwijndrecht
t.a.v. Afdeling Gemeentewinkel
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Of door een mail te sturen naar gemeente@zwijndrecht.nl

In uw aanvraag vermeldt u:

  • De datum, locatie en tijden van de braderie.
  • Een tekening met de opstelling van het aantal standplaatsen (genummerd) en de opstelling waar activiteiten of festiviteiten plaatsvinden op het terrein van de braderie.

Vraag evenementenvergunning aan

U stuurt uw aanvraag uiterlijk 8 weken voor de braderie op.

Wanneer heb ik een braderievergunning nodig?

U heeft een braderievergunning nodig wanneer u als winkeliersvereniging of evenementenorganisatie een braderie wilt organiseren

Hoe lang duurt het voor mijn braderievergunning klaar is?

Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over onze beslissing of u de braderievergunning krijgt.

Hoeveel braderieën mag ik organiseren?

U mag onbeperkt braderieën organiseren.

Hoe lang mag mijn braderie duren?

De braderie mag per keer niet langer dan 1 dag duren.

Welke andere partijen mogen deelnemen aan de braderie?

U kunt bij de organisatie van de braderie informeren welke andere partijen mogen deelnemen aan de braderie. Ook kunt bij de organisatie informeren hoeveel andere partijen een standplaats krijgen.

Mogen commerciële handelaren deelnemen aan de braderie?

U kunt commerciële handelaren uit de volgende categorieën standplaatsen toewijzen:

  • standwerkers en demonstrateurs die beroepsmatig bezig zijn
  • snacks
  • non-foodsector
  • food-sector, mits de artikelen geen marktachtig karakter uitstralen
  • oude ambachten
  • kunst en curiosa, ongeregelde goederen en tweedehands artikelen
Welke artikelen mag een standplaatshouder verkopen?

Standplaatshouders mogen op de braderie uitsluitend artikelen verkopen die tot hun winkelassortiment behoren.

Kosten

Het in behandeling nemen van de aanvraag voor evenement hangt af van de impact en de grootte van het evenement. Deze kunt u vinden in de legesverordening, onder 'Organiseren Evenementen' (Hoofdstuk 3.2).

Daarnaast bent u ook precariokosten verschuldigd per m2. Bekijk de huidige tarieven

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de afdeling Gemeentewinkel via telefoonnummer 14 078 of stuur een mail naar gemeente@zwijndrecht.nl