Subsidieregister

Als gemeente willen we alle inwoners en ondernemers in openheid informeren over de subsidies die wij verstrekken. In de registers staan de subsidies die voor 2021 en 2022 zijn verleend. Dit is voor iedereen openbaar te raadplegen.

In de register staan subsidies die zijn verleend op grond van de subsidieregeling 2021subsidieregeling 2022 of subsidieregeling 2023, maar ook projectsubsidies en aanvullende subsidies.

U leest in het register:

  • De doelstelling van de verleende subsidie per programma, de indeling van de subsidieregeling is aangehouden, zodat direct zichtbaar is hoeveel er per programma gesubsidieerd is
  • Het verleende bedrag per subsidie
  • De naam van de organisatie (er zijn geen namen van personen opgenomen vanwege AVG)

Subsidieregister 2021

Het subsidieregister 2021 is definitief vastgesteld.

Subsidieregister 2022

Alle subsidies boven de € 5.000,- worden in 2023 definitief vastgesteld, nadat de organisaties een verantwoording hebben ingediend (met uitzondering van de subsidies op basis van ledenaantallen). Op basis daarvan wordt het daadwerkelijk bedrag bepaald en zal het register worden geactualiseerd.

Dit zal naar verwachting in het najaar van 2023 zijn.

Subsidieregister 2023

Alle subsidies boven de € 5.000,- worden in 2024 definitief vastgesteld, nadat de organisaties een verantwoording hebben ingediend (met uitzondering van de subsidies op basis van ledenaantallen). Het register wordt een paar keer per jaar geactualiseerd.