Subsidie verlichting achterpad

De gemeente Zwijndrecht zet in op het terugdringen van het aantal inbraken in woningen, schuren en bergingen. Om de kans op een geslaagde inbraak te verminderen geeft de gemeente een bijdrage voor het aanbrengen van verlichting.

Inbrekers opereren graag in het donker. Ze kiezen vaak plekken uit waar geen goede verlichting van de woning en omgeving is. Vooral verlichting in de achterpaden/brandgangen van woningen schrikt inbrekers af. Bent u van plan het achterpad bij uw woning te verlichten? Bijvoorbeeld bij uw schuur? Dan kunt u als inwoner van Zwijndrecht in bepaalde gevallen een bijdrage van de gemeente krijgen.

Voorwaarden

  • U bent bewoner van een bestaande woning in de gemeente Zwijndrecht.
  • U bent van plan verlichting aan te brengen in een achterpad/brandgang bij uw woning, bijvoorbeeld aan uw schuur, schutting of garage.
  • De gemeente vergoedt dan 50% van de aanschafwaarde van de lamp met een maximum bedrag van € 25,- per lamp per woning.
  • Het beschikbare bedrag is jaarlijks € 2.500,-. Zodra het geld op is, worden later binnen gekomen aanvragen doorgeschoven naar het volgende jaar.
  • De verlichting moet in het jaar van de aanvraag worden aangebracht.

Aanvragen

Wilt u in aanmerking komen voor deze stimuleringsbijdrage? Vraag deze dan aan door het sturen van een email naar René Hage. Zodra de werkzaamheden zijn uitgevoerd, stuurt u een foto samen met de originele factuur. Steekproefsgewijs wordt er gecontroleerd of de verlichting daadwerkelijk is aangebracht.

Vragen?

Bel dan op werkdagen naar René Hage op telefoonnummer 078 - 770 38 26 of stuur een email