Structurele subsidie

Voor een structurele subsidie komt u in aanmerking als u het hele jaar door een activiteit aanbiedt voor een bepaalde doelgroep uit de gemeente Zwijndrecht. Of wanneer u voor een langdurig project subsidie kan en mag aanvragen. Deze subsidievorm geldt dus voor langdurige of elk jaar terugkerende projecten of activiteiten.

Op deze pagina vindt u informatie over het aanvragen van structurele subisidie en de subsidieregeling 2023 en 2024. 

Wanneer kom ik in aanmerking voor structurele subsidie?

Om voor structurele subsidie in aanmerking te komen, moet uw organisatie voldoen aan de eisen en criteria die gesteld zijn in de subsidieregeling 202en 2024. Hierin staan de regelingen per beleidsonderwerp. De subsidieverordening geeft samen met de verordening algemene voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en de subsidieregeling vorm aan het subsidiebeleid. Een subsidieaanvraag moet in elk geval voldoen aan deze vereisten:

  • activiteiten komen in aanmerking voor een subsidie als deze bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente en ten goede komen aan de Zwijndrechtse samenleving;
  • activiteiten komen in principe alleen in aanmerking voor een subsidie wanneer de organisatie niet zelf in de kosten kan voorzien (uit eigen middelen of middelen van derden);
  • activiteiten komen alleen in aanmerking voor subsidie voor zover de vastgestelde subsidiebudgetten niet worden overschreden;
  • een subsidieaanvraag voldoet aan indieningsvereisten zoals een activiteitenplan en een begroting;
  • een subsidieaanvraag is op tijd ingediend;
  • subsidies worden in principe alleen verleend aan rechtspersonen (stichtingen, verenigingen, etc.).

Ik wil de subsidieregeling 2023 lezen

Ik wil de subsidieregeling 2024 lezen

 

Hoe vraag ik een structurele subsidie aan?

Een aanvraag voor een structurele subsidie dient u in bij de gemeente vóór 1 september voorafgaand aan het jaar waarvoor u subsidie wilt ontvangen. Ook stuurt u mee: een activiteitenplan en een begroting waarin u inkomsten en uitgaven vermeldt. Het kan zijn dat we u nog om aanvullende informatie vragen. 

Ik wil de subsidie aanvragen