Subsidie Sportoverdag

Deze subsidie geldt voor structurele sport- en beweegactiviteiten voor volwassenen. Deze activiteiten vinden overdag en in verenigingsverband plaats. De subsidie is een tegemoetkoming in de (abonnements)kosten en is aanvullend. Deelnemers betalen een eigen bijdrage.

Hoe kom ik in aanmerking voor deze subsidie?
  • De beschikbare subsidie voor gekwalificeerd kader (leiding/begeleider) bedraagt maximaal € 500,- per jaar per vereniging;
  • De beschikbare subsidie voor de accommodatiehuur bedraagt maximaal 90% van de huurkosten;
  • De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten en is aanvullend. Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage gevraagd. In de aanvraag is een exploitatiebegroting opgenomen. Een vereniging ontvangt nooit meer subsidie dan nodig is om de onkosten voor de organisatie van de activiteiten te dekken.

Lees de subsidieregeling voor de uitgebreide eisen en criteria.

Subsidieregeling 2021          Subsidieregeling 2022

Hoe vraag ik de subsidie aan?

Een aanvraag voor een subsidie sportoverdag dient u in bij de gemeente Zwijndrecht.

Vraag een subsidie sportoverdag aan