Stimuleringssubsidie zang- en muziekverenigingen

Deze subsidie is voor zang- en muziekverenigingen die actief zijn voor jongeren en volwassenen.

Hoe kom ik in aanmerking voor deze subsidie?
  • Iedere muziekvereniging verzorgt één gratis optreden per jaar tijdens een hoogtijdag (een bijzondere of feestelijke dag; dit wordt aangemeld bij beleefzwijndrecht.nl)
  • Bij de subsidieaanvraag geeft de vereniging aan op welke hoogtijdag zij gratis optreden; muziekverenigingen uit Heerjansdam verzorgen optreden(s) in Heerjansdam en vallen daarom niet onder het roulatiesysteem;
  • Een deel van de subsidie wordt aantoonbaar gebruikt voor het creëren van een reserve, zodat de vereniging zelf zorgt voor de aanschaf en vervanging van instrumenten en uniformen;
  • De subsidie is gebaseerd op een bijdrage van € 50,- per contributiebetalend actief lid (met minimaal € 60,- aan jaarcontributie); de hoogte van het subsidiebedrag per vereniging is afhankelijk van het totaal aantal betalende actieve leden dat staat ingeschreven (de peildatum is 1 januari van dat jaar). Wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan er beschikbaar is, wordt het budget verdeeld naar verhouding van het aantal leden. 

Lees de subsidieregeling voor de uitgebreide eisen en criteria

Hoe vraag ik de subsidie aan?

Een aanvraag voor een stimuleringssubsidie voor zang- en muziekverenigingen dient u in bij de gemeente Zwijndrecht.

Vraag een stimuleringssubsidie zang- en muziekverenigingen aan