Incidentele sport- en leefbaarheidssubsidies

U wilt namens uw organisatie of vereniging subsidie aanvragen voor een eenmalige activiteit. Denk bijvoorbeeld aan sociale activiteiten, culturele- of werkgelegenheidsprojecten, of een sportactiviteit.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een incidentele subsidie?

  • Een aanvraag dient u tenminste 8 weken voordat de activiteit plaatsvindt in;
  • De activiteit vindt plaats in Zwijndrecht;
  • Als het gaat om een activiteit met kinderen, dan hebben de begeleiders een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. 

Let op

  • Wedstrijden en evenementen binnen de eigen vereniging komen niet in aanmerking voor een incidentele subsidie;
  • Activiteiten/optredens tijdens Koningsdag en/of 4 en 5 mei komen niet in aanmerking voor een incidentele leefbaarheidssubsidie. Deze vallen onder de organisatie van Koningsdag en 4 en 5 mei. 

Ik wil een incidentele sport- en leefbaarheidssubsidie aanvragen