Toegankelijkheid website

De gemeente Zwijndrecht hecht veel belang aan online informatie die bruikbaar, kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk is. Iedereen moet onze website eenvoudig kunnen gebruiken, ongeacht welk apparaat of hulpmiddel daarbij gebruikt wordt.

Wij streven ernaar om aan alle webrichtlijnen te voldoen, om zodoende de toegankelijkheid van de website te borgen. Wij toetsen onze toegankelijkheid aan de WCAG 2.0. WCAG 2.0 geldt internationaal als de norm voor webtoegankelijkheid. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om de toegankelijkheidseisen die WCAG 2.0 stelt te bevorderen en te behouden:

Siteimprove

Wekelijks wordt de website door Siteimprove getoetst op A, AA en AAA niveau. Siteimprove monitort zodoende de mogelijke afwijkingen, die wij dan zo ver als mogelijk kunnen aanpassen naar de norm. Problemen die wij niet kunnen oplossen worden doorverwezen naar onze developer Green Valley.

Interne controle voor publicatie

Onze redactie toetst voor publicatie alle content op toegankelijkheid (actualiteit, vindbaarheid en leesbaarheid). Onze content wordt geschreven op Taalniveau B1.

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website www.zwijndrecht.nl

Onderzoeksrapport BDTO (Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid)

De gemeente Zwijndrecht is bezig met certificering van Zwijndrecht.nl voor de BDTO.
Lees het onderzoeksrapport.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij hebben genomen een probleem ervaart met de toegankelijkheid van onze website, neem dan contact op met communicatie@zwijndrecht.nl. Bij voorbaat dank!