Verhuizen binnen of naar Zwijndrecht

Ga je verhuizen? Je kunt je verhuizing doorgeven vanaf 28 dagen vóór je verhuisdatum, tot uiterlijk 5 dagen erna. 

Afhandeling

De gemeente heeft vanaf de verhuisdatum meestal 5 dagen nodig om je verhuizing te verwerken. Na je verhuisdatum (en nadat wij je verhuizing hebben verwerkt) zie je op www.mijnoverheid.nl je nieuwe adres staan.

DigiD-logo Verhuizing binnen of naar Zwijndrecht doorgeven  

Het is niet mogelijk om digitaal een adreswijziging door te geven als een kind jonger dan 18 jaar zonder ouder verhuist of als een kind geheimhouding adres heeft. Zij geven de verhuizing schriftelijk door met het formulier adreswijziging (pdf, 305 kB) 

Als je bij iemand gaat inwonen, heeft u ook toestemming tot inwoning (pdf,167 kB) nodig. Maak een foto of een scan van het ingevulde formulier. In het webformulier kun je dit document uploaden. 

Wij mogen je altijd om meer aanvullende stukken vragen.

Schriftelijk of aan de balie

Schriftelijk

Je kunt je verhuizing doorgeven met het formulier adreswijziging (pdf, 305 kB). Je stuurt dan ook een kopie van je geldig legitimatiebewijs mee. Als je bij iemand gaat inwonen heb je ook toestemming tot inwoning (pdf,167 kB) nodig. Wij mogen je altijd om meer aanvullende stukken vragen.

Stuur het formulier met de bijlagen naar:

Gemeente Zwijndrecht
Afdeling Gemeentewinkel
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Balie

Je kunt het formulier ook afhalen aan de receptie van het gemeentehuis. Na het invullen kun je het daar afgeven. 

Wie geeft de verhuizing door
 • jijzelf als je 16 jaar of ouder bent
 • ouders, voogden en verzorgers, voor personen tot en met 15 jaar
 • ouders, voogden en verzorgers, voor inwonende personen vanaf 16 jaar, tenzij deze persoon zelf de verhuizing doorgeeft
 • curatoren, voor personen die onder curatele staan
 • ouders en hun kinderen vanaf 18 jaar voor elkaar, als zij op hetzelfde adres wonen
 • echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar, als zij op hetzelfde adres wonen
 • samenwonenden voor elkaar, met een schriftelijke, ondertekende machtiging en identiteitsbewijs
Meer informatie
 • als je naar een andere gemeente verhuist, geef je daar je verhuizing door. Die gemeente regelt dan de uitschrijving uit Zwijndrecht 
 • wij geven je verhuizing door aan organisaties die dit nodig hebben voor het uitvoeren van hun wettelijke taak. Bekijk welke organisaties gegevens uit de Basisregistratie Personen krijgen
 • op de website van PostNL vindt u informatie over de gratis verhuisservice. Ook stuurt PostNL tegen betaling jouw post voor een bepaalde periode door
 • je kunt geheimhouding van je adres en persoonsgegevens aanvragen
 • kom je  in Zwijndrecht wonen en heb je een hond, geef dat dan aan ons door
 • heb je een auto en ga je wonen in een zone voor betaald parkeren, vraag dan een bewonersvergunning aan
 • heb je vragen, tips of opmerkingen? Geef ze aan ons door met het contactformulier.

Tip: Vergeet niet je verhuizing door te geven aan het waterbedrijf Oasen