Beleid voor ondernemers

Op deze pagina leest u meer over het beleid van de gemeente op het gebied van retail- en horeca, de havenvisie en bedrijventerreinenstrategie.

 • Retail- en horeca

  Een duidelijk toekomstperspectief voor ondernemers in Zwijndrecht en Heerjansdam. Dat is het doel van het beleid voor detailhandel, dienstverlening en horeca. Het perspectief moet bijdragen aan behoud en herstel van een compleet aanbod voor inwoners.

 • Bedrijventerreinstrategie

  01 juli 2022

  Zwijndrecht en Heerjansdam kent een rijke diversiteit aan bedrijven. Met een prachtige historie, een steeds sterkere positie in het heden en de kans op een krachtige toekomst. De bedrijventerreinstrategie brengt de uitdagingen voor die toekomst in beeld en geeft een eerste aanzet voor de koers.

 • Havenvisie

  02 mei 2022

  Zwijndrecht is de thuishaven van de binnenvaart, waar watergebonden bedrijvigheid en de havens kenmerkend zijn voor de economie. Meerdere wereldwijd actieve bedrijven in de markt van scheepsbouw, reparatie, baggeren en offshore hebben een vestiging in Zwijndrecht. Het zeehavencomplex bevindt zich grotendeels op het industrieterrein de Groote Lindt en bestaat uit de volgende havens: de Swinhaven, de Drechthaven, de Develhaven, de Schokhaven, de Uilenhaven en de rivieroever in Zwijndrecht.