Regelgeving en bekendmakingen

De gemeente publiceert officiële bekendmakingen en besluiten op de website Officielebekendmakingen.nl. Denk aan verkeersbesluiten, een nieuw bestemmingsplan, een vergunning voor een evenement, een verbouwing, het plaatsen van een dakkapel of het kappen van een boom.

 • Bekendmakingen en berichten over jouw buurt

  Ben je benieuwd of jouw buren de aangevraagde omgevingsvergunning hebben gekregen? Of wil je weten of en tot wanneer je bestemmingsplan kunt bekijken en erop kan reageren? De gemeente publiceert officiële bekendmakingen en besluiten op de website Officielebekendmakingen.nl. Denk aan verkeersbesluiten, een nieuw bestemmingsplan, een vergunning voor een evenement, een verbouwing, het plaatsen van een dakkapel of het kappen van een boom.

 • Wetten en regels

  Wil je regels van de gemeente Zwijndrecht vinden? Alle regelingen staan op overheid.nl.

 • Omgevingsvergunningen

  Op de website officiële bekendmakingen vind je alle bekendmakingen van de gemeente terug. Daar vind je ook een overzicht van omgevingsvergunningen. De omgevingsvergunningen lees je ook elke week op woensdag in het Stadsnieuws (in Weekblad de Brug).

 • Algemene Plaatselijke Verordening

  In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan regels van de gemeente over de openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente. Uit de regels van de APV blijkt of u een vergunning of toestemming nodig heeft.

 • Woo-verzoek (Wet open overheid)

  De Wet open overheid (Woo) regelt het recht van burgers op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Anterieure overeenkomsten

  Een anterieure overeenkomst is een contract waarin je met de gemeente de resultaten van de intentiefase vastlegt. Bijvoorbeeld hoe en wanneer je plannen gaat uitvoeren, met welke procedure de gemeente jouw plannen mogelijk probeert te maken en wat je daarvoor aan de gemeente betaalt.