Aangifte van overlijden

Als iemand in Nederland overlijdt, moet je aangifte doen bij de gemeente waar de persoon is overleden.

Meestal geeft de uitvaartverzorger het overlijden door. In Nederland moet de begrafenis of crematie binnen 6 werkdagen na de dag van overlijden plaatsvinden. Hiervoor geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand een verlof af. 

Regelen

Uitvaartondernemers kunnen online aangifte van overlijden doen:

EHerkenning-logoDigitaal aangifte doen van overlijden (door uitvaartverzorger)  

Afspraak maken voor overlijdensaangifte (door uitvaartverzorger)

Afspraak maken voor overlijdensaangifte (door familieleden). Of bel 14 078.

Aangifte van overlijden kan alleen op afspraak. 

Meebrengen bij aangifte van overlijden
 • geldig identiteitsbewijs van degene die het overlijden komt aangeven
 • B-envelop voor het CBS (Centraal Bureau voor Statistieken) waarin de arts de doodsoorzaak aangeeft
 • bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden, afgegeven door de behandelend geneeskundige of een gemeentelijk lijkschouwer (witte envelop)
 • bij een niet-natuurlijke doodsoorzaak: een verklaring van geen bezwaar voor crematie of begrafenis, afgegeven door de Officier van Justitie
 • bij begraven of cremeren na de 6e werkdag na overlijden: een schriftelijk verzoek om uitstel van crematie of begrafenis. Hierin staat de reden en het aantal dagen van uitstel en een verklaring van geen bezwaar afgegeven door een geneeskundige
 • bij ontleding: het originele codicil en het verzoek aan de burgemeester tot afgifte van verlof tot ontleding
 • eventueel het trouwboekje van de achterblijvende partner voor het bijschrijven van overlijden
Overlijden in het buitenland

Als een inwoner uit Nederland in het buitenland is overleden, geef je dit door aan de woongemeente binnen Nederland. Hiervoor heeft u een (gelegaliseerde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar de persoon is overleden. Lees meer informatie over buitenlandse documenten.

Ook lees je meer informatie over de mogelijkheden bij begraven of cremeren en de eventuele verdeling van de erfenis op de website Uitvaartverzekeringen.net.

Meer informatie vind je op de overlijden in het buitenland op de website van de Rijksoverheid.

Verklaring van erfrecht

Wanneer je een verklaring van erfrecht nodig heeft, ga je daarvoor naar een notaris. Deze zoekt uit wie de erfgenamen zijn en maakt een verklaring op. Informatie over de verklaring van erfrecht vraag je bij de notaris. Adressen van notarissen vind je via internet.

Als nabestaande zaken regelen

De gemeente geeft het overlijden automatisch door aan overheidsinstellingen zoals:

 • Belastingdienst
 • Pensioenfonds 
 • Sociale Verzekeringsbank

Ook stopt de zorgverzekering automatisch. 

Op de website van Rijsoverheid vindt u een persoonlijk overzicht. Daarin lees je wat je moet regelen bijvoorbeeld bij:

 • banken
 • verzekeringen
 • clubs
 • bedrijven

Je leest daar tips wanneer je dat doet en hoe.

Meer informatie

pagina Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

Heb je vragen? Vul dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijg je antwoord van ons.