Omgevingswet

De Omgevingswet regelt alles voor de leefomgeving. De ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. De wet is een samenvoeging van wetten. Dit maakt de regels simpeler voor alles wat je buiten ziet, hoort en ruikt.

De Omgevingswet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. De Omgevingswet geldt voor grote ontwikkelingen in de gemeente. En voor kleine ontwikkelingen, zoals het plaatsen van een dakkapel op jouw huis. 

De Omgevingswet geldt sinds 1 januari 2024. Bekijk hier een video met uitleg over de Omgevingswet. 

Wanneer krijg je met de Omgevingswet te maken?

Je krijgt met de Omgevingswet te maken als je iets wilt veranderen in jouw leefomgeving. Bijvoorbeeld, als je:  

 • plannen hebt om jouw huis te verbouwen 
 • een evenement wilt organiseren  
 • ondernemer bent en een loods wilt plaatsen naast een bedrijfspand 

In andere situaties kun je ook met de Omgevingswet te maken krijgen. Bijvoorbeeld als jouw buren, een projectontwikkelaar of de gemeente in de omgeving gaat (ver)bouwen. De Omgevingswet biedt mogelijkheden om je mening te geven over een verandering in jouw leefomgeving. De Omgevingswet verwacht dat iemand die iets wil veranderen contact opneemt met buurtbewoners. 

Vergunningcheck, aanvragen en overzicht van alle plannen
 • Alles staat op 1 plek, namelijk in het landelijk Omgevingsloket. In het Omgevingsloket staan alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen bij elkaar. Je ziet welke plannen er al zijn. En ook welke regels er gelden voor een bepaalde locatie of plek.
   
 • Via het Omgevingsloket checkt je online of je voor jouw plan:  
  • een vergunning nodig hebt 
  • een melding moet doen  
  • informatie moet aanleveren  
    
 • Als je een vergunning nodig hent, dan vraag je dit aan via het Omgevingsloket 
   
 • In het omgevingsplan staat informatie over de bestemming van een plek. Ook staan er regels over bijvoorbeeld geluid, bodem en bouwhoogtes. Daarnaast kunnen er ook regels in staan over bijvoorbeeld energiemaatregelen en duurzaamheid. 
   
 • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de gemeente en andere overheden sneller beslissen op jouw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn is dan maximaal 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer jouw vergunningaanvraag ingewikkeld is kan het zijn dat jouw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.
                                                                                  
 • De gemeente biedt normaal gesproken een vooroverleg aan. Een vooroverleg is geen vergunningsaanvraag, maar een service. Je bespreekt hier of jouw plan kans van slagen heeft. Op dit moment is het niet mogelijk om een vooroverleg in te plannen. De verwachting is dat dit vanaf 1 januari 2025 weer mogelijk is. Je kunt een vergunning aanvragen zonder vooroverleg. Handig:doe hiervoor een vergunningscheck.  
Meedenken en meedoen (participatie)

Elke ruimtelijke verandering heeft invloed op de omgeving. Bijvoorbeeld de uitbouw die je wilt plaatsen of de bouw van een huis. Dit betekent misschien wel iets voor het uit- of aanzicht van de buren. Dat geldt ook voor de bouw van nieuwe woningen door een projectontwikkelaar. Of de aanleg van een nieuwe weg.

De Omgevingswet biedt ruimte om je mening te geven over een verandering in jouw leefomgeving. Als initiatiefnemer ben je niet verplicht om met je buren in gesprek te gaan, maar we adviseren het wel. Als initiatiefnemer moet je bij de vergunningsaanvraag aangeven of je aan participatie hebt gedaan. Je geeft aan hoe je jouw buren en bewoners in de omgeving bij je plannen hebt betrokken. En ook hoe je dat hebt gedaan en wat de uitkomst is. Bekijk hier een video over participatie in de omgevingswet.

Onderdelen van de Omgevingswet

De Omgevingsvisie en het omgevingsplan zijn twee belangrijke onderdelen van de Omgevingswet. 

 • Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie staan onze ambities en lange termijn doelen voor de leefomgeving. De visie beschrijft hoe we in de toekomst wonen, werken en leven in onze gemeente. Lees de omgevingsvisie van Zwijndrecht.
 • Omgevingsplan. Per gemeente is er straks één omgevingsplan voor de hele gemeente. In het omgevingsplan staat informatie over de bestemming van een plek. Ook staan er regels over bijvoorbeeld geluid, bodem en bouwhoogtes. En over energiemaatregelen en duurzaamheid. We gaan de bestemmingsplannen omzetten naar het omgevingsplan. Je kunt alle regels zien op het Omgevingsloket, onder 'regels op de kaart'.