Vergunningen

 • Steigers, containers en dergelijke plaatsen

  Wanneer u een steiger, container, bouwkeet of een ander object wilt plaatsen op openbare grond, op een weg, in een straat of op een voetpad, heeft u daarvoor een vergunning nodig.

 • Exploitatievergunning coffeeshop

  In de gemeente Zwijndrecht geldt op grond van het Coffeeshopbeleid Zwijndrecht 2021 dat één niet-commerciële coffeeshop kan worden toegestaan. De aanvraag voor de exploitatie van de de coffeeshop kunt u aanvragen van donderdag 20 mei 2021 tot en met woensdag 30 juni 2021, 23:59 uur.

 • Ontheffing sluitingstijd horeca

  Voor horecabedrijven in Zwijndrecht gelden vaste openings- en sluitingstijden. Als u buiten deze tijden uw horeca-inrichting voor publiek geopend wil houden, vraagt u daarvoor ontheffing aan.

 • Omgevingsvergunning

  Gaat u verbouwen of wilt u iets aanleggen? Via het Omgevingsloket kunt u onder andere (omgevings)vergunningen aanvragen voor bouwen, slopen, aanleggen, kappen.

 • Evenementenvergunning

  Als u meer dan 150 bezoekers verwacht, vraagt u een evenementenvergunning aan. Afhankelijk van de grootte van uw evenement, vraagt u de vergunning 12 tot 16 weken van tevoren bij de gemeente aan.

 • Afsluiten van de openbare weg

  Voor het afsluiten van de openbare weg heeft u een vergunning nodig.

 • Ontheffing winkeltijden

  Winkels mogen in Zwijndrecht dagelijks open zijn. Voor zon- en feestdagen gelden andere openingstijden. Als u uw winkel op andere tijdstippen wilt openen, vraagt u daarvoor ontheffing aan.

 • Verkoop van consumentenvuurwerk

  U heeft een vergunning nodig als u op 29, 30 of 31 december consumentenvuurwerk wilt verkopen. Op andere dagen mag u geen vuurwerk verkopen of opslaan.

 • Feest in de horeca of sportevenement melden

  U mag per kalenderjaar maximaal 6 festiviteiten (feesten) houden per inrichting waarbij u meer geluid maakt dan toegestaan. Ook mag u per kalenderjaar maximaal 6 sportevenementen in de buitenlucht houden waarbij u langer verlichting gebruikt dan toegestaan. U meldt deze festiviteiten van tevoren bij de gemeente.

 • Uitstallingen

  Als u een uitstalling wilt neerzetten die buiten de spelregels valt, vraagt u een vergunning aan.

 • Ontheffing geluidshinder

 • Standplaatsvergunning (APV)

  Wanneer u als ondernemer, bedrijf of instelling gebruik wilt maken van een standplaats op basis van een algemene plaatselijke verordening, dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen.

 • Reclame (APV)

  Voor het plaatsten van reclame heeft u vaak een vergunning nodig. De gemeente heeft de meeste vormen van reclameplaatsing in de openbare ruimte uitbesteed aan externe bedrijven. Deze externe bedrijven plaatsen de volgende reclamevormen: lichtmastreclame, A0 borden, bushokjes, digiborden, stadsplattegronden, rotondes en de reclamemast langs de snelweg.

 • Parkeervergunning

  In de gemeente Zwijndrecht zijn een aantal gebieden aangewezen waar u moet betalen om te parkeren. U kunt als bewoner, ondernemer, bezoeker,  mantelzorger, arts of verloskundige een parkeervergunning, maand- of jaarkaart aanvragen.

 • Exploitatievergunning

  Voor het runnen van een horecabedrijf heeft u een exploitatievergunning nodig.

 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

  In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat beschreven wat wel en wat niet mag in de openbare ruimte.

 • Aanleggen of verwijderen van kabels of leidingen

  Voor het leggen van kabels en leidingen in de openbare grond heeft u een toestemming van de gemeente nodig. De kosten zijn afhankelijk van de soort werkzaamheden en van de geldende regelgeving. Binnen 8 weken krijgt u bericht over uw aanvraag